Ποιοι Είμαστε - About us

ENGLISH VERSION AT THE END

  

  Δρ Άριστος Αριστοτέλους

                                                                                                         

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (ΚΥΚΕΣΜΕ) είναι ένα ανεξάρτητο κέντρο έρευνας και μελέτης πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών, κοινωνικών και άλλων συναφών στρατηγικών θεμάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αρχές του 1980 και διευθύνεται από το Δρα Άριστο Αριστοτέλους, ακαδημαϊκό και ειδικό θέματα άμυνας και στρατηγικής. Σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου ήταν η διάδοση της σύγχρονης στρατηγικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο, ήτοι στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση διαφόρων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση και το ρόλο του στρατιωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις και στο εσωτερικό των χωρών. Το κυπριακό πρόβλημα, τα ελληνοτουρκικά και άλλα θέματα που αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή υπήρξαν από την αρχή επίκεντρο του ενδιαφέροντος του.

Παράλληλα έχει διευρύνει την προσφορά του και σε άλλους τομείς όπως τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την εθνική πολιτική, καθώς και την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία των κρατικών και άλλων δρώντων στο όλο κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα. Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου όπως και στην ΑΟΖ άλλων γειτονικών χωρών της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, με τις οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές και άλλες προεκτάσεις τους, έθεσαν το θέμα της Ενέργειας ανάμεσα στα ζητήματα που το ΚΥΚΕΣΜΕ έχει επίσης συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του. 

Ο ιδρυτής του ΚΥΚΕΣΜΕ είναι από τους πρώτους - αν όχι ο πρώτος - που εισήγαγαν τη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και τη Στρατηγική της Αποτροπής, σε συμβατικό επίπεδο, στον ελληνικό χώρο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και το 1982, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές επεξεργάστηκαν και προώθησαν πρόταση του για τη δημιουργία ινστιτούτου στρατηγικών μελετών στην Αθήνα. Οι μελέτες του,  «Σύγχρονη Στρατηγική: Ελλάδα και Κύπρος»  (1979)και «Στρατηγική Αποτροπής: Το Κλειδί της Αποτυχίας των Τουρκικών Σχεδίων στην Κύπρο», 1979/80 είχαν  καταλυτικές επιδράσεις στην  ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι μελέτες αυτές, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα ελληνικά και κυπριακά κέντρα λήψης αποφάσεων,  έθεσαν το θεμέλιο λίθο για την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος. Συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση ορθολογικού πλαισίου ανάπτυξης ελληνικής εθνικής στρατηγικής, η οποία μέχρι τότε ουσιαστικά δεν υπήρχε. Απλώς ο ρόλος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εντασσόταν στη γενικότερη Στρατηγική Αποτροπής (πυρηνική)  των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας και όχι σε ένα ολοκληρωμένο σκεπτικό αντιμετώπισης των απειλών και των προκλήσεων κατά των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. 

Με συγγράμματα, έρευνες, αρθρογραφίες, σεμινάρια και δημόσιες παρεμβάσεις επί ζητημάτων του ενδιαφέροντος του, το ΚΥΚΕΣΜΕ ενημερώνει ή και επιμορφώνει τους ενδιαφερόμενους επί των θεμάτων αυτών και συμβουλεύει κρατικούς και άλλους αξιωματούχους και φορείς επί τρεχουσών και άλλων υποθέσεων εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής - έργο που συνεχίζει έως σήμερα. Ειδικές εκθέσεις επί του Συσχετισμούς των Στρατιωτικών Δυνάμεων στην Κύπρο και για τα οικονομικά της άμυνας εκδίδονται κάθε χρόνο από το Κέντρο από το 1979. Επίσης μεγάλος αριθμός οικονομικών, κοινωνικών και στρατηγικών ερευνών και μελετών έχουν διεκπεραιωθεί και δημοσιευτεί προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση σε πολιτειακούς και άλλους φορείς. Ταυτόχρονα συνεχίζει να ενημερώνει το κοινό επί θεμάτων εθνικής σημασίας του άμεσου ενδιαφέροντος του.

Το ΚΥΚΕΣΜΕ με την ιστοσελίδα του, δεν επιδιώκει απλώς να εκσυγχρονίσει την προσφορά του αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Η διεύθυνση του Κέντρου φιλοδοξεί μέσω της προσπάθειας αυτής να προωθήσει περαιτέρω την αμεσότητα και την ταχύτητα της επικοινωνίας του με το ενδιαφερόμενο κοινό του και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει την προσφορά του, τόσο σε ότι αφορά τη θεματολογία του, όσο και την ποιότητα της ενημέρωσης και των στοιχείων που επεξεργάζεται.

Το ΚΥΚΕΣΜΕ διατηρεί και αναπτύσσει σχέσεις με παρόμοια κέντρα και ιδρύματα και οι συνεργάτες του είναι επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και ειδικοί επί διαφόρων θεμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και αριθμός ατόμων που ασχολούνται εθελοντικά με διεκπεραιωτική και άλλη συναφή δραστηριότητα στην εκπλήρωση της αποστολής του.

 

 

 

ABOUT US

The Cyprus Center for Strategic Studies (CCSS) is an independent research and study centre of political, economic, military, social and other related strategic issues of national and international interest. It was created in the late 1970s early 1980s by Aristos Aristotelous – an academic and strategist – with the aim of disseminating contemporary strategic thinking in the Greek-speaking world  (Greece and Cyprus).

Another major goal of the CCSS is to contribute to the better understanding of the various problems associated with the direct or indirect use of force in international relations. The Cyprus problem, Greek-Turkish relations and other issues affecting South Eastern Europe, the Eastern Mediterranean and the Middle East are the main focus of CCSS’s interest.

In pursuing its goals, the CCSS has undertaken a number of research and study projects. It also issued numerous policy reports, published various books and organised seminars, short courses and discussions. It often receives media coverage and it is used as a source of information by scholars, students, journalist, politicians and people engaged in research.

The CCSS cooperates with other study centres in Cyprus and abroad. A small team of experts is associated with the Centre, providing voluntarily a valuable contribution to its work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023
  31 Οκτωβρίου 2023
  Τα στρατιωτικάδεδομένα στην Κύπρο to 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις, παραμένουν στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά και πιο δυσμενή για την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων της έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών.
  περισσότερα / more
 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS