Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κυπριακές Επιχειρήσεις

Διάφορα συγκροτήματα όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί ένεκα της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουν και της λειτουργίας τους είναι σημαντικοί καταναλωτές ενεργείας -  ηλεκτρισμού, πετρελαίου κλπ. Η σοφότερη χρησιμοποίηση και η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους οργανισμούς αυτούς, τον καταναλωτή και τον τόπο γενικότερα . Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς επιτυγχάνεται αυτό


Η κυβερνητική πλευρά είχε προωθήσει εναρμονιστικό νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί μια οικοδομή ή ένα υπό ανέγερση συγκρότημα σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας. Και πολύ καλά έκανε.

Το πρόβλημα όμως είναι ευρύτερο, γιατί η αντιμετώπιση του εκτείνεται πέραν των αρμοδιοτήτων του κράτους και της κυβέρνησης.  Για μια παραγωγική μονάδα – για ένα οργανισμό – το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας δεν τελειώνει μόνο στο κατασκευαστικό ή κτιριακό μέρος αλλά αφορά και την όλη παραγωγική διαδικασία.  Το κόστος του ηλεκτρισμού και των άλλων καυσίμων ή πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών τους εξόδων και ένα συνεχώς αυξανόμενο κονδύλι στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων, που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει εδώ και αρκετό καιρό τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής, γεγονός  που αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των Διοικητικών Συμβουλίων και της Διεύθυνσης των οργανισμών. Ο προσδιορισμός – ποσοτικός, χρονικός,  χρηματικός -  των διαφόρων τομέων χρήσης της ενέργειας στον οργανισμό και την επιχείρηση και η  συστηματική παρακολούθηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις καταναλωτικές τους τάσεις, ήτοι για φωτισμό, θέρμανση, κλιματισμό και εξαερισμό είναι απαραίτητο εργαλείο για τα διευθυντικά στελέχη, όσον αφορά τη διαχείριση του αντικειμένου.  Απαραίτητος είναι και ο προσδιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας ανά χώρο όπως δωμάτια, εργαστήριο, προθάλαμος, κουζίνα, κ.λπ. 

Πέραν τούτου όμως επιβάλλονται τα εξής:
•    Ο καθορισμός στόχων και ρεαλιστικών ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία προσβλέπει η Διεύθυνση να επιτύχει. 
•    Η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης μέσα από το οποίο θα καθοριστούν τα μέτρα, τα μέσα  και οι ενέργειες που πρέπει να προωθηθούν για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης  ενέργειας που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
•    Η εμπλοκή των διαφόρων βαθμίδων της διευθυντικής πυραμίδας και του προσωπικού στην προσπάθεια αυτή, η διαπαιδαγώγηση τους και η εκπαίδευση τους.

 Όπου έχει συστηματικά και μεθοδικά εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση στο θέμα της ενέργειας και έχει διαμορφωθεί Σχέδιο Δράσης, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά θετικά προς όφελος του οργανισμού, των πελατών και της οικονομίας του τόπου.

Είναι επιβεβλημένο λοιπόν, οι κυπριακές επιχειρήσεις αλλά και οι άλλοι οργανισμοί με υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή,  προωθώντας ενεργειακή συνείδηση και διαμορφώνοντας προγράμματα και σχέδια διαχείρισης και δράσης αντιμετώπισης του προβλήματος, γεγονός που θα βελτιώσει και την  ανταγωνιστικότητα τους και την συνεισφορά τους στο κοινό καλό και στην κοινωνία γενικότερα.


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023
  31 Οκτωβρίου 2023
  Τα στρατιωτικάδεδομένα στην Κύπρο to 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις, παραμένουν στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά και πιο δυσμενή για την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων της έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών.
  περισσότερα / more
 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS