Μετά το δημοψήφισμα το ΗB δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν - After the Scottish referendum UK will not be the same again

 ENGLISH TEXT AT THE END

 

  Μετά το δημοψήφισμα το ΗB 

δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν

 

Του Άριστου Αριστοτέλους 

 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) στις 18 Σεπτεμβρίου, οι σχέσεις σε ολόκληρο το βασίλειο όπως είναι σήμερα δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες όπως πριν. Αυτή την άποψη προβάλλει το παρόν κείμενο αναφερόμενο ενδεικτικά σε πιθανές εξελίξεις σε ορισμένους τομείς.

  

 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΤΑΤΟΥΣ 
Σε περίπτωση επικράτησης του «Ναι υπέρ της ανεξαρτησίας» η Σκωτία θα κηρύξει επισήμως την ανεξαρτησία της στις 24 Μαρτίου 2016. Θα ακολουθήσουν εκλογές για το Κοινοβούλιο της Σκωτίας στις 5 Μαΐου, 2016 που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό της πρώτη της κυβέρνηση ως ανεξάρτητο κράτος. 

 
Στο μεταξύ θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Εδιμβούργου και Λονδίνου για τους όρους με τους οποίους η Σκωτία θα διαχωριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα είναι μια πολύπλοκη, χρονοβόρα και κατά διαστήματα ίσως τεταμένη διαδικασία.


Σε διεθνές επίπεδο, οι Σκωτσέζοι θα πρέπει να διευκρινίσουν το καθεστώς της χώρας τους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το ίδιο ίσως θα πρέπει να γίνει και με το υπόλοιπο ΗΒ.


Σε περίπτωση επικράτησης του «Όχι στην ανεξαρτησία», αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη μεταβίβαση εξουσιών στις περιφέρειες - όπως είχαν υποσχεθεί  και τα τρία κοινοβουλευτικά κόμματα στο Ουέστμινστερ - συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ορίζουν τα επίπεδα του φόρου εισοδήματος.

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Σε περίπτωση ψηφοφορίας υπέρ του Ναι, μεγάλες εταιρείες και τράπεζες μπορεί να εγκαταλείψουν τη Σκωτία. Μερικές από αυτές, όπως η ιαπωνική Nomura και η Royal Bank of Scotland, φαίνεται να έχουν ήδη σχέδια για να μετακινήσουν τα γραφεία τους. 
 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίρα υποχώρησε στις διεθνείς αγορές πρόσφατα στον απόηχο των δημοσκοπήσεων που έδειχναν πτώση στην υποστήριξη της εκστρατείας του Όχι.

 

Αν επιτραπεί στη Σκωτία να διατηρήσει τη λίρα σε μια νομισματική ένωση, μεγάλα ερωτήματα θα προκύψουν όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές του υπόλοιπου ΗΒ. Από την άλλη, αν το Λονδίνο αρνηθεί στο Εδιμβούργο τη νομισματική ένωση, οι Σκωτσέζοι προειδοποίησαν ότι δε θα καταβάλουν το μερίδιο του δημοσίου χρέους που τους αναλογεί ως μέρος του ΗΒ. Αυτό θα επιβαρύνει το εναπομείναν μέρος του ΗΒ με χρέος της τάξης του 85 τοις εκατό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

 

Σε περίπτωση επικράτησης του Όχι, με μικρή πλειοψηφία εναντίον της ανεξαρτησίας, κάτι που φαίνεται πιθανό, τότε θα είναι δύσκολο για μεγάλο χρονικό διάστημα να κλείσει η συζήτηση για το μέλλον της Σκωτίας.  Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα, η οποία πιθανόν να βλάψει την ανάκαμψη ολόκληρου του ΗΒ. Ήδη πολλά εκατομμύρια λίρες έχουν φύγει από σκωτσέζικες επενδύσεις τις τελευταίες εβδομάδες και είναι απορίας άξιο αν και πότε θα επιστρέψουν.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Σε περίπτωση επικράτησης του Ναι, το βάρος για τον  συντηρητικό πρωθυπουργό  Ντέιβιντ Κάμερον, ως ο άνθρωπος που έχασε τη Σκωτία μετά από 300 χρόνια ένωσης, θα είναι πολύ μεγάλο. Παρόλο που ο Κάμερον δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί, πολλοί από τους συντηρητικούς βουλευτές πιστεύουν ότι δεν θα έχει επιλογή. Ήδη στη Βουλή των Κοινοτήτων μιλούν για το ενδεχόμενο ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, καθώς και για αμφισβήτηση της σημερινής ηγεσίας.


Σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες και για την αντιπολίτευση των Εργατικών και τον αρχηγό τους Εντ Μίλιμπαντ. Το Εργατικό κόμμα κατέχει 40 από τις 59 έδρες της Σκωτίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, οπότε αν η χώρα αποχωρήσει  από το ΗΒ, η προοπτική των Εργατικών να κερδίσουν ξανά την πλειοψηφία θα μειωθεί δραστικά.


Επιπλέον, η κυβέρνηση του υπόλοιπου ΗΒ πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες απαιτήσεις για ανεξαρτησία από τους Ιρλανδούς και Ουαλούς ψηφοφόρους.


Από την άλλη, αν η πλειοψηφία εναντίον της ανεξαρτησίας είναι αρκετά μεγάλη, ο Πρωθυπουργός μπορεί να ζητήσει τα εύσημα για την επιτυχία του. Αλλά αν η διαφορά ψήφου είναι στενή, όπως είναι πιθανό, η θέση του  Κάμερον θα παραμείνει σχετικά αδύναμη. Το ίδιο και για τον ηγέτη των Εργατικών, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια στην πλευρά του για την αποτυχία να πείσει πολλούς Σκωτσέζους ψηφοφόρους του κόμματος να υποστηρίξουν παραμονή στο ΗΒ.
 

 

Συνεπώς,  καταλήγοντας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος το δημοψήφισμα στη Σκωτία θα  αφήσει τα σημάδια ή τις πληγές του σε όλο το φάσμα των σχέσεων σε αυτές που σήμερα αποκαλούνται Βρετανικές Νήσοι, όπως ενδεικτικά επισημάναμε αναφερόμενοι σε κάποιους τομείς.  

 

15.09.2014  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 http://strategy-cy.com

  

ENGLISH TEXT

 

 After the Scottish referendum 

UK will not be the same again 

 

Irrespective of the outcome of the referendum about Scottish independence from the United Kingdom (UK) on 18th September, relations in the entire kingdom will not be the same again. This view is put forward by this article with reference to particular issues as an example. 

 

Future status 

If the outcome is a Yes vote to independence, Scotland will officially declare full independence on March 24, 2016, and this will be followed by elections for the Scottish Parliament on May 5, 2016 to establish the first government of the newly independent country. 

 

Attention will be focused to negotiations between Edinburgh and London over the terms on which Scotland will separate from the UK. Such negotiations will be a complex, lengthy and even tense process. 

 

At the international level, the Scottish will have to clarify the status of their country with the EU, the United Nations, NATO and others. 

 

In the event of No vote: There will be more devolution of powers to the regions -  as promised by all parties in Westminster-  including the right to set income tax levels.  

 

Banking and the economy 

 

In case of Yes vote: Major companies and banks may leave Scotland. Some of them like the Japanese Nomura or the Royal Bank of Scotland seem to have plans to relocate offices. Substantial funds are already being moved. 

 

It is worth noting that the pound slumped on the international markets recently in the wake of polls showing a drop in support for the Yes campaign. More than a billion pounds has already flown out of British equity funds amid the uncertainty over Scotland’s future.  

 

If Scotland is allowed to keep the pound in a currency union, major questions will be placed over UK’s economic outlook.  

 

On the other hand, if Scotland is denied a currency union, the Scottish warned that they will not pay Scotland’s share of UK’s debt. Such an action would push the remainder of UK’s debt up to an estimated 85 percent of national income.  

 

In the case of a No vote: A narrow majority against independence, which seems very possible, may not be decisive enough to close down the debate over Scotland’s future for long. This may create uncertainties, which could probably damage UK’s recovery. Already many millions of pounds have flowed out of Scottish investments in recent weeks, and it will remain to be seen whether and how quickly will return. 

 

Politics 

 

In the case of Yes vote, the burden for the Conservative Prime Minister David Cameron as the man who lost Scotland, could prove too great.  Although Cameron has said he would not resign, many of the Conservative MPs think he will have no choice. In the Commons, there is already talk of a vote of confidence to bring down the government, as well as for a possible challenge to the leadership.  

 

There will certainly be consequences for the opposition Labour leader Ed Miliband and his party too. His party now holds 40 out of the 59 Scottish seats at Westminster, thus, if  Scotland separates from the rest of the UK, the prospect of Labour  ever winning a majority at Westminster again will be drastically reduced. 

 

Furthermore, the government of the rest of UK will probably be faced with new demands for independence from the Irish and Welsh voters.  

 

On the other hand, if the majority against independence is fairly large, the Prime Minister can claim a credit for his campaigning. But if the No vote is narrow as seems likely, Cameron’s position will still be weakened, and he will possibly face a rebellion within his party over his promise to deliver greater devolution to Edinburgh.  

 

The Labour leader will also have to face the discontent of his party for his failure to persuade many of his party voters to support the union. 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023
  31 Οκτωβρίου 2023
  Τα στρατιωτικάδεδομένα στην Κύπρο to 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις, παραμένουν στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά και πιο δυσμενή για την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων της έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών.
  περισσότερα / more
 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS