Φώτης Φωτίου: Έξυπνη άμυνα

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 02:37 Published in Επικαιρότητα

Σε επανασχεδιασμό της αμυντικής στρατηγικής και την εισαγωγή ενός νέου δόγματος το οποίο θα διέπει την όλη φιλοσοφία της Εθνικής  Φρουράς, το δόγμα της «έξυπνης άμυνας (smart defence)» αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτίου.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS