Η φυγοστρατία, δηλαδή η αποφυγή της εκτέλεσης αναγκαστικής στρατιωτικής  υπηρεσίας,  είναι ένα φαινόμενο το οποίο βασικά χρονολογείται όσο και  η ύπαρξη της υποχρεωτικής θητείας,  η οποία ανάγεται στα πανάρχαια χρόνια και στην περίοδο Χαμουραμπί.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS