Ετήσια Έκθεση: Το Στρατιωτικό Ισοζύγιο 2013 (The Military Balance in Cyprus 2013)

(ENGLISH TEXT AT THE END) Τα αριθμητικά δεδομένα στην Κύπρο κατά το 2013 παρουσιάζονται αισθητά διαφοροποιημένα υπέρ της τουρκικής πλευράς, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού μεταξύ 2001 – 2012, αυτά ήταν αμετάβλητα*.

ENGLISH SUMMARY AT THE END

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 Τα αριθμητικά δεδομένα στην Κύπρο κατά το 2013 φαίνεται να είναι αισθητά διαφοροποιημένα προς όφελος της τουρκικής πλευράς, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όταν από 2001 – 2012 παρουσιάζονταν αμετάβλητα[*]. Νέα στοιχεία που αφορούν το συσχετισμό δυνάμενων στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο το 2013 παρουσιάζουν την Τουρκία σε ακόμη πιο πλεονεκτική θέση και πολύ πιο ενισχυμένη σε στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό κατά 7.000, ενώ το αρματικό της δυναμικό έχει μειωθεί κατά 100. Αμετάβλητη ωστόσο παραμένει η κατάσταση όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα στο στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, τόσο σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό, όσο και σε εξοπλισμό.

 Στους άλλους τομείς συσχετισμού δυνάμεων, στον αέρα και στη θάλασσα, η τουρκική υπεροχή είναι αδιαμφισβήτητη και εμφανής - χωρίς κανένα αντίστοιχο μέσο σύγκριση της Εθνικής Φρουράς με τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις που έχει εκχωρημένες η Τουρκία για την Κύπρο κα την περιοχή.

 Σε γενικές γραμμές η στρατιωτική σύγκριση των δυνάμεων έχει ως ακολούθως:

Σε έμψυχο υλικό η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται  στις 12.000 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950)  υπολογίζεται να ανέρχεται γύρω στις 62.950.

H δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό που υπολογιζόταν γύρω στις 36.000 κατά την διαρρεύσας δωδεκαετία, στην πραγματικότητα ανέρχεται στις 43.000 με βάση νέα διασταυρωμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, προστιθεμένων των 5.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και των 26.000 Τουρκοκύπριων εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής το 2013 ανέρχεται στις 74.000 και όχι στις 67.000 που ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία τον προηγούμενο χρόνο.

 Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι εξής αναλογίες δυνάμεων όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό:

  ·         Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν τώρα τέσσερις αντί  τρεις Τούρκοι στρατιώτες.

 ·         Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού  των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες μεταβάλλονται από περίπου ένα προς ένα που ήταν πέρσι σε 1 : 1,5 υπέρ των Τούρκων.

 Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Εθνική Φρουρά διαθέτει σήμερα 160 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης έχει μειωθεί κατά 100 και ο συνολικός αριθμός αρμάτων του ανέρχεται σε 349 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

 Aπό τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

 ·         Σήμερα για κάθε άρμα μάχης της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1 : 2.8 το 2012. 

 ·         Ωστόσο εάν ληφθούν υπόψη και τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1,6 τουρκικά. 

Η Εθνική Φρουρά διαθέτει συνολικά 402 Τα Τεθωρακισμένα Οχήματα  Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Οι κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 627 από τα οποίας τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής τύπου ΑΑΡC και τα 266 αμερικανικής τύπου Μ-133.

 ·         Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.5 τουρκικά.

 Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 1678 και 855 άτομα αντίστοιχα.

 Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί παρατίθενται πιο κάτω.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

 Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς ανέρχεται στις 12.500 – 13.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

 Διοίκηση - Δομή

Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται ακόμη σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

 Εφεδρείες

 Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

 Οργάνωση

 Σώμα Στρατού  1

 Μεραρχίες Πεζικού 2

 Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία 1

 Ταξιαρχίες Πεζικού 2

 Σύνταγμα Καταδρομών 1

  

Οπλοστάσιο

 Άρματα Μάχης

 Συνολικά 160 άρματα μάχης:

 68 T-80U

 40 ΑΜΧ-30G

 52 ΑΜΧ-30Β-2

 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα  (Αναγνωριστικά/Μάχης)

 Συνολικά 139 οχήματα βραζιλιάνικης κατασκευής:

 124ΕΕ-9 Κασκαβέλ

 15 ΕΕ-3 Τζιαραράκα.

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης

 Συνολικά 70 ΤΟΜΑ:

 27 VAB-VCI γαλλικής κατασκευής

 43 BMP-3 ρωσικής κατασκευής

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού

 168 Λεωνίδας  ελληνικής κατασκευής

 126 VAB γαλλικής κατασκευής

 16 AMX-VCP γαλλικής κατασκευής

 

Πυροβολικό

 Συνολικά 160 και πλέον πυροβόλα:

 36 25-pdr 88 χιλ. (αποθηκεμένα)

 20 M-1944 100 χιλ.

72 Μ-56 105 χιλ.

 12 ΤRF1 155 χιλ.

 12MKF3 155χιλ.αυτοκινούμενα πυροβόλα

 12 Zuzana 155 χιλ. αυτοκινούμενα πυροβόλα

  

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων

 18FRYM-63 Plamen 128χιλ.

 4 BM-21 122 χιλ

 

Όλμοι

 Συνολικά 372 και πλέον:

 170 E-44 81χιλ.

 70+ M1/M29 81χιλ. (αποθηκεμένοι)

 20 M –30/M-2 107χιλ.

 112 RT61 120 χιλ.

  22 MB -21 122 χιλ.

 

 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα Όπλα

 Συνολικά 67:

 45 Μilan (15  επί των Τζιαραράκα)

 70 HOT  (18  επί των VAB)

  

Εκτοξευτές Βλημάτων

 Μ-72 LAW 66 χιλ.

 850 + RPG-7 knout 73 χιλ.

 1000 Apilas112 χιλ.

 

Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως:

 Συνολικά 184:

  9  ΕΜ- 67   90χιλ.

 144 Μ-40Α1 106 χιλ.,

 M-40 144 106 χιλ.

  

Αντιαεροπορικά Μέσα

 36 Μ-55 20χιλ.

 24 GDF-003 με Skyguard 35χιλ.

 30 Mistral συστήματα εδάφους  αέρος

 12  Aspide   συστήματα εδάφους αέρος

 6 SA-15 ( Tor-M1) συστήματα εδάφους αέρος

 

Πλωτά Μέσα

 2 ακταιωροί (Salamis και Kyrenia)

 11 περίπου ταχύπλοα και άλλα σκάφη

 1 μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet

 

 Αεροσκάφη

 1 ΒΝ-2 Islander

 1PC – 9  εκπαιδευτικό

 

Ελικόπτερα

 11 Μi – 35P

 4 SA-342 Gazelle ( με HOT)

 2 Bell206C  LongRangers

 2 AW 139 (SAR)

  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Φ.

 Αποστολές ΟΗΕ: 2 άτομα UNIFIL (Λίβανος)

 Αποστολές ΕΕ: 1 άτομο EUTM ( Oυγάνδα)

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 

 Οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο αριθμούν γύρω στις 1.250. Τις δυνάμεις αυτές αποτελούν κυρίως η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), που αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως. Αριθμός Ελλήνων αξιωματικών στελεχώνουν την Εθνική Φρουρά.

  

 Οπλοστάσιο

 Το οπλοστάσιο των Ελληνικών Δυνάμεων στην Κύπρο  περιλαμβάνει:

  

Άρματα Μάχης

 61 M-48 A5 MOLF

 

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού

 80 Λεωνίδας

 

 Πυροβολικό

 Συνολικά 18 και πλέον:

 12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ.

  6 Μ-110Α2 203 χιλ,

  6 M-107 175 χιλ.

 

Όλμοι

 

ΠΑΟ

 

 

 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

 Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό

 Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ανέρχονται σε 43.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.

 

 Οργάνωση

 Σώμα Στρατού 1

 Μεραρχίες Πεζικού 2

 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (ΤΟΥΡΔΥΚ) 1

 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

 Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

 Τάγματα Κομάντος 2

 

 Οπλοστάσιο

  

Άρματα Μάχης

 Συνολικά 349:

 341 Μ-48Α5 Τ1/Τ2

 8 Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά).

 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

 Συνολικά 627:

 361ΑΑPC

 266 Μ-113.

 

 Πυροβολικό

 Συνολικά 232 και πλέον:

 72 Μ 101Α1 105χιλ.

 18 Μ-114Α2 155χιλ.

 12 Μ-115  203χιλ.

 90 Μ-44Τ 155χιλ. αυτοκινούμενα πυροβόλα

 

 Πολυεκτοξευτές  Βλημάτων

 6 Τ-115 122χιλ.

 

 Όλμοι:

 Συνολικά 450:

 175 81χιλ.

 148  Μ-30 107χιλ.

127 ΗΥ–12 120χιλ.

  

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα Βλήματα

 Συνολικά 114:

 66 Μilan,

 48 TOW

  

Εκτοξευτές  Πυραύλων

 M-72  LAW 66χιλ. ( απροσδιόριστος αριθμός)

 

Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

 Μ-67 90χιλ. (απροσδιόριστος αριθμός)

 192 Μ-40Α1 106χιλ.

 

 Αντιαεροπορικά

 Rh 202 20 χιλ. (απροσδιόριστος αριθμός)

 16 GDF- 003 35χιλ.

 48 Μ-1 40χιλ.

  

Συστήματα Εδάφους Αέρος

 50 και πλέον Stinger

  

Ραντάρ

 AN/TRQ-36

  

Αεροσκάφη

 3 Cessna185 ( U-17)

 

Ελικόπτερα

 3Bell 205 (UH-1HIroquois)

 S-70A περιοδική στάθμευση

 1AS-532ULCougar περιοδική στάθμευση

 

 Πλοία:

 1 ακταιωρός CanerGoyneli

 

  

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500 – 5.000.

 

 Εφεδρείες

 Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,

 10.000 για τη δεύτερη γραμμή

  5.000 για την τρίτη γραμμή.

 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

 

 73 Όλμους 120 χιλ.

  6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan

 36 ΠΑΟ 106 χιλ.

 

Πλωτά Μέσα

 1 περιπολικό RaufDenktash,

 2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI

 

 

 

 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

  με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey

 

271: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  

Στρατός

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  1678

 2 Τάγματα Πεζικού

 1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 

 Αεροπορία

 Ανθρώπινο Δυναμικό : 1071

 Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 

 Ναυτικό

 Ανθρώπινο Δυναμικό :  42

 

  

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

Αργεντινή:                     264

Αυστρία:                           4

 Βραζιλία :                         1  

 Ηνωμένο Βασίλειο:      271

 Καναδάς:                          1

Κίνα:                                  2

Κροατία:                            2

 Ουγγαρία:                       77

 Παραγουάη:                    14

 Σερβία:                            45

 Σλοβακία:                      159

Χιλή:                                15

                                      855

  

Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς.

 [*]Τα στοιχεία της Έκθεσης είναι αριθμητικά και  παρόλο που η διαφορά δυνάμεων στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετά εμφανής, ουδόλως πρέπει να αγνοείται ότι σε μια επιτελική σύγκριση προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες,  είτε μετρίσιμοι,, είτε ποιοτικοί, είτε και  υποκειμενικοί. Επίσης τα στοιχεία προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ.

 

 SUMMARY IN ENGLISH

 

 

THE MILITARY BALANCE IN CYPRUS 2013

 

Numerical comparison of the military forces in Cyprus in 2013 show that, with the exception of a substantial upward readjustment in the number of the Turkish Forces at the occupied northern part of the island, there have been no major developments in the military field during this year. The Turkish Army continues to enjoy a tremendous military superiority in terms of manpower, weapons, hardware and equipment. The Turkish forces are almost unchallenged by Cyprus’ National Guard, especially in terms of sea and air capabilities, which are almost non- existent on the side of the Cypriot Armed Forces.

Turkey’s  geographic proximity to the island Republic (about 40 miles away), its ability for almost uninterrupted reinforcement of its forces on the island,  alongside its almost complete naval and air superiority, gives it a great advantage over Cyprus’ ally, Greece( some hundred miles away).

Regarding military personnel,  the strength of the Cypriot National Guard is 12,000 conscripts ( about 2000 are officers) and 50,000 reservists . The entire personnel under arms on the side of the Republic, including reservists, is about 62,000. Also Greece maintains a garrison of 950 under the Treaty of Alliance with the Republic of Cyprus.

On the other side, the strength of the Turkish troops in Cyprus is estimated to be about 43,000 which is an extremely high number when considering the geographical dimensions of the island and the strength of the opposing forces there. In addition, there are about 5,000 armed Turkish Cypriot and 26,000 reservists, bringing the total number people under arms on the Turkish side l up to 74,000.

In other words for each Guardsman, there are three Turkish soldiers on the island. However, taking into account the total number of forces on both sides, the numerical ratios become 1: 1.5 in favor of the Turkey.

Also, after the withdrawal of the obsolete main battle tanks, AMX -30 , from the National Guard, there now about 160 tanks, compared with 179 in 2011. On the side of the Turkish Forces, the main battle tanks have also been reduced by 100 in 2013 bringing their total number down to 349 compared to 449 in 2012.

 

 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα  των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους  στην  τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο  οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη  του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014
  24 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END)  Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS