ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014

(ENGLISH TEXT AT THE END)  Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.

  

ENGLISH TEXT AT THE END 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

   

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

  

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Από την εισβολή το 1974 και την ντε-φάκτο διαίρεση του νησιού οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις συμπληρώνουν 40 χρόνια κατοχής του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), έχει  συμπληρώσει πενήντα χρόνια από την ίδρυση της το 1964 και τέσσερεις δεκαετίες από την αναδιοργάνωση της το 1974 για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα απειλής που επέβαλε η ντε-φάκτο διχοτόμηση και η ισχυρή τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.

 

Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο 13 χρόνων  ενίσχυσης της Ε.Φ. και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων (1989 – 2002),  ακολούθησε περίοδος 12 χρόνων, από το 2002 έως σήμερα,  χωρίς καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των αντίπαλων στρατοπέδων με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες αγορές από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Η «κούρσα» των εξοπλισμών όλο αυτό το διάστημα στα αντίπαλα στρατόπεδα αφορούσε ενίσχυση σε  Άρματα Μάχης, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Μάχης (ΤΟΜΑ), Πυροβολικό, Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων, Όλμους, Αντιαρματικά, Αντιαεροπορικά και Ελικόπτερα. Ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ενισχύσεων οι αναλογίες δυνάμεων μέχρι το 2002 σε σύγκριση με το 1984 και 1974 βελτιώθηκαν για την Ε.Φ. αλλά η τουρκική υπεροχή συνέχισε να υφίσταται.

 

Από τα στοιχεία όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα πιο κάτω, είναι σαφές ότι σε κάθε ουσιαστική κίνηση της Ε.Φ. για ενίσχυση, η τουρκική πλευρά προέβαινε στις ανάλογες ενέργειες ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις δυνάμεις της για να διατηρεί την υπεροπλία και υπεροχή της. Για παράδειγμα, ενώ το 1974 η αναλογία αρμάτων μάχης που διέθεταν οι δύο πλευρές  ήταν 15 τουρκικά για κάθε ένα της Ε.Φ. (15:1) ωστόσο μέχρι το 2002 ο συσχετισμός αυτό μειώθηκε σε 3:1 αλλά παρέμεινε και πάλι ευνοϊκός για την Τουρκία. Η ίδια τάση παρατηρείται και στα Τεθωρακισμένα Οχήματα όπου η διαφορά υπέρ της Τουρκίας μειώνεται από 5.4:1 που ήταν το 1974  σε 2.2:1 το 2002. Με αντίστοιχες ενισχύσεις οι τουρκικές δυνάμεις δεν αφήνουν τις αναλογίες να ανατραπούν σε βάρος τους. 

 

Ωστόσο από το 2002 έως το 2014, με εξαίρεση την αγορά μικρού αριθμού αρμάτων μάχης και δύο ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης από την Ε.Φ. το 2011,  καμία άλλη ενίσχυση σε οπλισμό δεν έχει σημειωθεί και οι συσχετισμοί σε οπλικά μέσα παραμένουν αμετάβλητοι.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2014 

Ενδεικτικά, η σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων το 2014 έχει ως ακολούθως:

 

Έμψυχο υλικό: Η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται  στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450. 

 

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις σε 43.000. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500.  

 

   Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.4 Τούρκοι στρατιώτες.

 • Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού  των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

   

  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

   

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974. 

 • Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά. 

     

  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627. Δηλαδή:  

 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά. 

Ναυτικό – Αεροπορία: Παρά τη βελτίωση της θέσης της Ε.Φ. στα 40 χρόνια που διέρρευσαν μετά την εισβολή, τόσο στους ανωτέρω όσο και σε άλλους τομείς, ωστόσο  παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Άμυνα – Οικονομία: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης,  οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Δημοκρατίας όσο και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών. 

 

Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχίσει και στο προβλεπτό μέλλον οπότε είναι εξαιρετικά στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ., είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα  και τεχνολογία - με αρνητικές επιδράσεις και στο θέμα μείωσης της θητείας. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ

.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ           ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(Τ.Δ.)

--------------------

.ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)

---------------------

Αναλογίες

( Τ.Δ. : Ε.Φ.)

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

1984

 

 

 

 

 

1974

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τ.Δ.

43.000

36.000

30.000

 25.000

25.000

Ε.Φ.

12.500

12.000

10.000

   9.000

   8.500

1Τ..Δ. : 1Ε.Φ.

3.4 : 1

3 : 1

3 : 1

3.7 : 1

2.9 : 1

ΑΡΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ

Τ.Δ.

348

449

300

150

150

Ε.Φ.

164

145

  52

  10

  10

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

2.1 : 1

3 : 1

5.7 : 1

15 : 1

15 : 1

ΤΟΜΠ

ΚΑΙ

ΤΟΜΑ

Τ.Δ.

627

627

200

200

200

Ε.Φ.

395

395

271

   37

   37

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

2.2 : 1

2.2 : 1

1 : 1.3

5.4 : 1

5.4 : 1

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Τ.Δ.

232+

232+

194+

212+

212+

Ε.Φ.

164

164

138

  36+

  36+

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.4 : 1

1.4 : 1

1.4 : 1

5.8 : 1

5.8 : 1

ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥ-

ΤΗΡΕΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Τ.Δ.

   6+

   6+

  -

 

 

Ε.Φ.

 22

 22

 18

 

 

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 3.6

1 : 3.6

1 : 18

 

 

ΟΛΜΟΙ

Τ.Κ.Δ.

450

450

114 +

 

 

Ε.Φ.

372 +

372+

278

 

 

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1.2 : 1

1 : 2.4

 

 

ΠΑΟ

Τ.Δ.

192 +

192 +

 

 

 

Ε.Φ.

153

184

 

 

 

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1 : 1

 

 

 

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟ-ΜΕΝΑ

Τ.Δ.

114

114

 

 

 

Ε.Φ.

115

  67

42

 

 

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 1

1.7 : 1

1 : 42

 

 

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τ..Δ.

134 +

134 +

84 +

 

 

Ε.Φ.

108 +

144

  8

 

 

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1.2 : 1

10.5 : 1

 

 

 

Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ : Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 2.620 και 921 άτομα αντίστοιχα. 

 

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί. 

 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για την περίοδο 1974 – 2014 παρατίθενται πιο κάτω. 

 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2014

  

 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) το 1974 ήταν περίπου γύρω στις 8.000, ενώ το 2014 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 12.500, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 

 

Εφεδρείες 

Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

   

 Διοίκηση - Δομή

 

Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού 

1

Μεραρχίες Πεζικού

2

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

1

Ταξιαρχίες Πεζικού

2

Σύνταγμα Καταδρομών

1

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο στρατιωτών

(ανδρών και γυναικών)

12.500

12.000

10.000

9.000

8.000

 Το δυναμικό της Ε.Φ. κυμαίνεται από το 1974 έως σήμερα μεταξύ 8.000 και 12.500. 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

 

 

Άρματα Μάχης

 

2014

2004

1994

1984

1974

 

 

Σύνολο

164

145

52

10

10

 

 

T-80U

82

41

 

 

 

 

 

ΑΜΧ-30G

30

52

 

 

 

 

 

ΑΜΧ-30Β-2

52

52

52

 

 

 

 

T-34

 

 

 

10

10

 

               

T-80U: Η σημαντικότερη ενίσχυση σε άρματα μάχης μετά 

το 1994. Περαιτέρω ενίσχυση με Τ-80U το 2011. 

Τεθωρακισμένα Οχήματα  Αναγνωριστικά/Μάχης

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

139

139

162

 

 

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

124

124

126

 

 

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

  15

  36

 

 

 ΕΕ–9 και ΕΕ–3: Τα πρώτα «σύγχρονα» Τεθωρακισμένα Αναγνωριστικά

της Ε.Φ. Αγοράστηκα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Αντικατέστησαν

τα ΜarmonHarrington που διέθετε η Ε.Φ από πριν το 1974.

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜ)

 

2014

2004

1994

1984

1974

 Σύνολο

70

70

27

20

20

VAB-VCI

γαλλικής κατασκευής

27

27

27

 

 

BMP-3

ρωσικής κατασκευής

43

43

 

 

 

 

Marmon Harrington

 

 

 

 

20

 

20

 Tα VAB-VCI και τα BMP-3 προστέθηκαν κατά τη δεκαετία το ’90.

 Καμία ενίσχυση από 1996 έως το 2014. 

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)

2014

2004

1994

1984

1974

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

168

168

  92

 

 

VAB

γαλλικής κατασκευής

126

126

116

 

 

AMX-VCP

γαλλικής κατασκευής

  16

  16

 

 

 

 

BRT-50

 

 

 

 

17

 

17

 Tα 17 BRT-50 που διέθετε η Ε.Φ. από το 1974 αντικαθίστανται μετά το 1990

 με AMXVCPVAB και αργότερα με Λεωνίδας  (συνολικά  310).

 Καμία αλλαγή από τις αρχές του 2000 έως το 2014. 

 

Πυροβολικό

 

 

2014

2004

1994

1984

1974

M-1944 100 χιλ.

20

20

36

36

 

Μ-56 105 χιλ.

72

72

72

 

 

ΤRF1 155 χιλ.

12

12

12

 

 

MKF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

12

 

 

 

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

12

 

 

 

25-pdr 88 χιλ.

(αποθηκεμένα)

36

36

18

 

 

 

M-116 A1 pack 75χλ.

 

 

  4

4

4

Μ-42 76 χιλ.

 

 

 54

 

 

 Ενισχύθηκε το πυροβολικό σε σχέση με το 1974 αλλά παρέμεινε  αμετάβλητο

από τις αρχές του 2000 έως το 2014.  

 

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων (ΠΕΠ)

2014

2004

1994

1984

1974

FRYM-63 Plamen 128χιλ

18

18

18

 

 

BM-21 122 χιλ

  4

  4

 

 

 

 Ενισχυμένοι οι ΠΕΠ σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

 του 2000 έως το 2014.

 

Όλμοι

 

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

372 +

372+

 

 

 

E-44 81χιλ.

170

170

  72

 

 

M–30/M-2 107χιλ.

  20

  20

  12

 

 

M-41/-43  82 χιλ.

 

 

  80

 

 

RT61 120 χιλ.

112

116

114

 

 

 

 

 

 

 

 

MB -21 122 χιλ.

  22

      4

 

 

 

 Ενισχυμένοι οι Όλμοι σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

του 2000 έως το 2014.  

 

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

115

67

42

 

 

Μilan

(15  επί των Τζιαραράκα)

  45

45

24

 

 

pHOT

(18  επί των VAB)

 

  70

 

22

 

18

 

 

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

2014

2004

1994

1984

1974

Μ-72 LAW 66 χιλ.

 -

-

 

 

 

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

850+

 

 

 

Apilas112 χιλ.

1000

1000

 

 

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

153

184

 

 

 

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

 40

 

 

 

Μ-40Α1 106 χιλ

144

144

 

 

 

M-40 144 106 χιλ

 -

-

-

 

 

 Αν και ενισχυμένη η Ε.Φ., τόσο σε Α.Κ., όσο και σε Ε.Β. και σε ΠΑΟ, σε

σύγκριση με το 1974, ωστόσο η κατάσταση παραμένει από τις αρχές του

2000 έως το 2014 σχεδόν αμετάβλητη. 

 

Αντιαεροπορικά

 

2014

2004

1994

1984

1974

 Μ-55 20χιλ

36

36

 

 

 

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

24

  8

 

 

Mistral

εδάφους - αέρος

30

60

 

 

 

Aspide

εδάφους - αέρος

12

24

 

 

 

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

6

 

 

 

 

 

3.7-In 94 χιλ.

 

 

-

-

-

 Παρά τη σχετική ενίσχυση που σημειώθηκε στον τομέα της Αντιαεροπορίας

το 1994, ωστόσο, μετά την παραλαβή  των TorM1, στις αρχές του 2000,

καμία άλλη αξιόλογη μεταβολή δεν έχει σημειωθεί μέχρι τα 2014. 

 

Πλωτά Μέσα

 

2014

2004

1994

1984

1974

Ακταιωροί

(Salamis και Kyrenia)

  2

 2

1

1

1

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

11

11

 

 

 

Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet

-

-

-

 

 

 Παρά την κάποια ενίσχυση που σημειώθηκε ιδίως σε ταχύπλοα σκάφη μετά

1996, σε σύγκριση με το 1974, που οι ναυτικές δυνάμεις ήταν σχεδόν

ανύπαρκτες, ωστόσο από τις αρχές του 2000 η κατάσταση παραμένει

αμετάβλητη έως το 2014.  

 

Αεροσκάφη

 

2014

2004

1994

1984

1974

ΒΝ-2 Islander

1

1

1

1

1

PC – 9  εκπαιδευτικό

1

2

2

 

 

 Καμία αξιοσημείωτη ενίσχυση στην Αεροπορία μεταξύ 1974-2014. 

 

Ελικόπτερα

 

2014

2004

1994

1984

1974

Μi – 35P

11

12

 

 

 

SA-342 Gazelle( με HOT)

  4

  4

4

 

 

Bell206C  LongRangers

  2

  2

2

 

 

MD – 500

 

 

1

 

 

AW 139 (SAR)

  2

 

 

 

 

Bell UH-1H

 

  2

 

 

 

 Η αγορά των Mi-35 αποτέλεσε ουσιαστική ενίσχυση της Ε.Φ. στον τομέα των

 ελικοπτέρων.  Το 2011 η Ε.Φ. ενισχύθηκε με δύο AW 139 (SAR).

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

  Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

 

   Οπλοστάσιο

 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

 

 Άρματα Μάχης

 61 M-48 A5 MOLF

 

 Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

 

80 Λεωνίδας

 

Πυροβολικό 

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

 

6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

 

6 M-107 175 χιλ.

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2014 ανέρχονται σε 43.000 και από το 1974 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 18.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού 1

Μεραρχίες Πεζικού 2

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

Τάγματα Κομάντος 2

 

 

       

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2014

2004

1994

1984

1974

Αριθμός Στρατιωτών

 

43.000

36.000

30.000

25.000

25.000

 Σημαντική αύξηση στις τουρκικές δυνάμεις από 25.000 το 1974 σε 36.000

το 2002, ενώ το 2013 και 2014 έγκυρες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό

αυτό σε 43.000. 

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

 

 

Άρματα Μάχης

 

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

348

449

300

150

150

Μ-48Α5 Τ1/Τ2

340

441

300

 

 

Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)

    8

    8

 

 

 

Μ-47/48

 

 

 

150

150

             

Άρματα Μάχης: Από 150 το 1974, σε 449 το 2001 και κατά 101 λιγότερα

το 2014. 

 

Τεθωρακισμένα  Οχήματα Μεταφοράς

Προσωπικού

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

627

627

200

200

200

ΑΑPC

361

361

 

 

 

Μ-113

266

266

100

100

100

M-59

 

 

100

100

100

 ΤΟΜΑ: Ενισχυμένα από 200 το 1974 σε 627 στις αρχές του 2000 και από

τότε αμετάβλητη η δύναμη τους έως το 2014. 

 

Πυροβολικό

 

2014

2004

1994

1984

1974

Συνολικά

232 +

232+

194+

212+

212+

Μ 101Α1 105χιλ.

  72

 72

144

 -

 -

Μ-114Α2 155χιλ.

  18

 18

  36

 -

 -

Μ-115  203χιλ.

  12

 12

   8

 -

 -

Μ-44Τ 155χιλ.

  90

 90

   6

 

 

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

2014

2004

1994

1984

1974

Τ-115 122χιλ

6

6

-

-

-

. Όλμοι

 

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

450

450

114+

-

-

81χιλ.

175

175

-

-

-

Μ-30 107χιλ.

148

148

114

-

-

ΗΥ–12 120χιλ.

127

  54

 

 

 

 Σταθερά ενισχυμένα σε υψηλά αλλά βασικά αμετάβλητα επίπεδα από το 1974

 παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροβολικού. Πιο ενισχυμένοι από το 2004 παρουσιάζονται

σήμερα οι Όλμοι. 

 

Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

114

114

 

 

 

Μilan

66

66

 

 

 

TOW

48

48

 

 

 

Εκτοξευτές  Πυραύλων

 

2014

2004

1994

1984

1974

M-72  LAW 66χιλ

(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

 

 

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

 

2014

2004

1994

1984

1974

Μ-67 90χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

 

 

 

Μ-40Α1 106χιλ

192

192

 

 

 

                     

 Ενισχυμένα από τις αρχές του 2000 σε σύγκριση με το 1974 είναι τα Α.Κ.Β. και τα ΠΑΟ

των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Από τότε παραμένουν στα ίδια αριθμητικά επίπεδα

μέχρι σήμερα.  

 

Αντιαεροπορικά

 

2014

2004

1994

1984

1974

Rh 202 20 χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

 

-

 

-

 

-

 

 

GDF- 003 35χιλ

16

16

 

 

 

Μ-1 40χιλ

48

48

84

-

-

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

2014

2004

1994

1984

1974

Stinger

50 +

50+

 

 

 

Ραντάρ

 

2014

2004

1994

1984

1974

AN/TRQ-36

-

-

-

 

 

 Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα αντιαεροπορικά μέσα και τα Σ.Ε.Α. από τις

αρχές του 2000 σε σχέση με το 1974 αλλά από τότε παραμένουν αμετάβλητα

έως το 2014.

  

Πλοία

 

2014

2004

1994

1984

1974

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

 

-

-

-

-

 

Αεροσκάφη

 

2014

2004

1994

1984

1974

Cessna185 ( U-17)

3

3

3

-

-

F-16C/D, F-4E

(Περιοδική στάθμευση) 

 -

5

5

-

-

  Περιοδική παρουσία και στάθμευση αεροσκαφών από το 1994.  

 

Ελικόπτερα

 

2014

2004

1994

1984

1974

Bell 205

(UH-1HIroquois)

3

 

3

-

-

-

S-70A

(Περιοδική στάθμευση)

-

-

-

-

-

AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση

1

1

-

-

-

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

 

 

 

12

-

-

 Περιοδική παρουσία και στάθμευση ελικοπτέρων από το 1994. 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

 

Εφεδρείες

Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,  

10.000 για τη δεύτερη γραμμή 

 

 5.000 για την τρίτη γραμμή. 

 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

 

73 Όλμους 120 χιλ.

 

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

 

Πλωτά Μέσα

 

1 περιπολικό RaufDenktash

 

2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  

 

 

 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2620 

337: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

 

Στρατός

 

2 Τάγματα Πεζικού

 

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 

Αεροπορία

 

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 

 με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

 

Ναυτικό

 

 

 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  

 

 

Αργεντινή:                   266

 

Αυστρία:                          4

 

Βραζιλία :                        1   

 

Ηνωμένο Βασίλειο:      337

 

Καναδάς:                         1

 

Κίνα:                                2

 

Κροατία:                          2

 

Ουγγαρία:                      77

 

Παραγουάη:                   14

 

Σερβία:                           46

 

Σλοβακία:                     157 

 

Χιλή:                               14

                                     921

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

 

  

 ENGLISH TEXT

 

 

THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 

       
 

 
   

 
 

  FINDINGS AND CONCLUSIONS 

It is forty years now since the invasion of Cyprus in 1974 and the de-facto division of the island by the Turkish military forces, which are still present there. The Cypriot National Guard (NG) on the other hand, has completed fifty years of its establishment in 1964. Now, the N.G. is in  its fourth decade since its reorganization efforts to address the threat posed by the de-facto partition and the powerful Turkish military presence on the island since 1974. 

Over the forty years between 1974 - 2014, developments in the camp of N.G, on the one hand, and the Turkish occupying forces, on the other, followed a pattern of  "action - reaction" behaviour. Thus, there was a period of 13 years of strengthening of the National Guard and the Turkish occupation forces ( 1989 - 2002 ), followed by 12 years ( 2002 to today) without any real change in the overall strength of the rival camps except for some recent purchases by the Republic of Cyprus. 

The 'arms race' during these years in the rival camps concerned Battle Tanks, Armored Personnel Carriers (APCs) and Armoured Infantry Fighting Vehicles, Artillery, Multiple Rocket Launchers, Mortars, Anti-tank Missiles, Anti-aircraft, Radar Systems and Helicopters. As a result of these developments, the ratio of manpower and hardware between the two sides has changed by 2002 as compared to that of 1984 and 1974, but the Turkish supremacy in all fields remains unchallenged. 

From the data summarized in the attached table, it is clear that any movement of N.G. to improve its capabilities led to a reaction by the Turkish side which took similar steps to  increase quantitatively and qualitatively its forces and maintain its superior position. Thus, while, in 1974, the proportion of tanks that had both sides was 15 Turkish for every National Guard tank ( 15: 1 ), by 2002, the ratio between them dropped to 3: 1 but still remained favorable for Turkey. The same trend is evident in the APC where the difference in favour  of Turkey decreased from 5.4: 1 in 1974 to 2.2:1 by 2002, but with corresponding increases in armoured vehicles the Turkish forces left its superiority in the field unaffected. 

However from 2002 - 2014, with the exclusion of  the purchase of a small number of tanks and two search and rescue helicopters by the National Guard in 2011, no other changes in the arsenal of the two sides has been recorded.

 

COMPARISON OF FORCES 2014 

The comparison of military forces in Cyprus 2014 is as follows:  

Human Resources: In terms of military personnel the N.G. numbers 12,500 and 50,000 reservists. The entire human military force on the side of the Republic of Cyprus including the Greek contingency ELDYK (950) is calculated to be 63,450. 

The strength of the Turkish troops in Cyprus is about 43,000. Added 3,500 Turkish Cypriot under arms and 26,000 reservists, the total number of this force stands at 72,500. In other words: 

• For everyone Cypriot National Guardsman there are 3.4 Turkish soldiers.  

• Also, given the total number of forces on both sides, the numerical proportions are almost one Guardsman for every 1.1 Turkish soldiers ( 1: 1.1).  

Main Battle Tanks: Following the withdrawal of obsolete and operationally inadequate  AMX-30, the National Guard currently has 164 tanks, compared to 179 in 2011. The corresponding Turkish main battle tanks are also reduced by 101, and the total number reaches 348 compared to 449 it had during the last twelve years. 

It follows that: 

• For each tank of the National Guard, the  Turks have 2.1 tanks, compared to 1 : 2.8 in 2012, 5.7 : 1 in 1994 and 15 : 1 in 1974.  

• Taking into account the 61 M-48 possessed by ELDYK, the ratio decreases slightly to the benefit of the Republic, thus for every  N.G tanks now there are 1.5 Turkish. 

APC: The N.G. has a total of 395 APCs whilst the Turkish forces have 627. :  

• For each APC National Guard there are 1.4 Turkish.  

Navy - Air Force:  Despite improvements  in the NG during the last 40 years, in all the above areas, there remains, however, still unanswered and critical threat and challenges the country is facing by the Turkish Air Force and Navy in the air and the sea. 

Economy and Defence: In recent years, due to the economic crisis, defence budgets have shrunk significantly affecting the already limited armament programs of the Republic as well as the processes of maintenance and the availability of spare parts.  

This pressure is expected to continue in the foreseeable future, so it is very unlikely that there will be any substantial reinforcement of N.G., either in terms of military personnel or in advance weapon systems and technology. This will have a negative impact not only on the effectiveness of the force but on the issue of the length of the national service too.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023
  31 Οκτωβρίου 2023
  Τα στρατιωτικάδεδομένα στην Κύπρο to 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις, παραμένουν στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά και πιο δυσμενή για την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων της έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών.
  περισσότερα / more
 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS