ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2021 - ΜΕΡΟΣ Α/ THE MILITARY BALANCE: GREECE AND TURKEY 2021

H έμφαση των ελληνικών προϋπολογισμών, υπό την πίεση των οικονομικών δεδομένων, που είναι περισσότερο στη συντήρηση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δυνατοτήτων και λιγότερο σε νέες αγορές, ενδεχόμενα να επιτρέψουν στην σταθερά εξοπλιζόμενη Τουρκία να διευρύνει τη μεταξύ τους διαφορά,  ιδίως σε θαλάσσια και εναέρια μέσα.

 

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2021 

 

 

Ανάλυση Δρ Άριστος Αριστοτέλους 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Έκθεση καταγράφει, αναλύει, αξιολογεί και συγκρίνει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και τις ικανότητές τους, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στα δύο στρατόπεδα το 2021 ή και σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.  

 

Τα Γενικά Συμπεράσματα και Διαπιστώσεις, όπως προκύπτουν από τη μελέτη, καταγράφονται και παρουσιάζονται από τον Επικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών (ΚΚΣΜ) Δρ Άριστο Αριστοτέλους. Αναλύονται και συγκρίνονται κατόπιν τα δεδομένα στην κάθε πλευρά, οργανωμένα σε ενότητες - Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία - περιλαμβανομένων και των οικονομικών της άμυνας. Τέλος παρατίθενται υπό μορφή πινάκων  τα στρατιωτικά στοιχεία και αριθμοί, συνοδευόμενα από αγγλική ορολογία, καθώς και σχόλια και ποιοτικές επισημάνσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 


Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ολόκληρη την Έκθεση μπορούν να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών:  strategic.cyprus@gmail.com

 
Θα τους σταλεί σε μορφή pdf δωρεάν

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Παρά τη διαφορά μεγεθών Ελλάδας - Τουρκίας, εντούτοις διατηρείται ένας τέτοιος συσχετισμός στρατιωτικών ικανοτήτων ανάμεσα στις δύο χώρες, με ιδιαίτερα μεγάλες θυσίες από ελληνικής πλευράς – τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη - που κάθε άλλο παρά επιτρέπει στην Άγκυρα να έχει καθοριστική αριθμητική υπεροχή και να επιβληθεί στον μεταξύ τους ανταγωνισμό. 

 

Ωστόσο η έμφαση των ελληνικών προϋπολογισμών, υπό την πίεση των οικονομικών δεδομένων, που είναι περισσότερο στη συντήρηση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δυνατοτήτων και λιγότερο σε νέες αγορές, ενδεχόμενα να επιτρέψουν στην σταθερά εξοπλιζόμενη Τουρκία να διευρύνει τη μεταξύ τους διαφορά,  ιδίως σε θαλάσσια και εναέρια μέσα ( αεροπλανοφόρα, κορβέτες, φρεγάτες, ελικόπτερα μη επανδρωμένα οχήματα, κ.α) προσβλέποντας σε γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και άλλα οφέλη.   

 

Στις χερσαίες δυνάμεις (Στρατό), όσον αφορά τόσο το  ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό όσο και τα κύρια άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και άλλα μέσα, η τουρκική αριθμητική υπεροχή ναι μεν υφίσταται αλλά γενικά είναι μειωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Κατ’ επέκταση η διαφορά σε αναλογίες δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορες κατηγορίες είναι πιο στενή και θετική για την Ελλάδα από προηγουμένως.  

 

Στο Ναυτικό η σύγκριση δυνάμεων με την Τουρκία είναι ακόμη πιο θετική για την ελληνική άμυνα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα βαριά θαλάσσια μέσα όπως υποβρύχια (11 ελληνικά και 12 τουρκικά) και φρεγάτες (13 ελληνικές και 16 τουρκικές) με ισχυρές ικανότητες αντιμετώπισης οποιασδήποτε τουρκικής πρόκλησης στο Αιγαίο. Τα υπόλοιπα πολεμικά σκάφη αν και αριθμητικά λιγότερα από ό,τι της Τουρκίας, ωστόσο αποτελούν αξιόλογη δύναμη για το Ελληνικό Ναυτικό που η άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνοεί. 

 

Στην Πολεμική Αεροπορία, η Ελλάδα με 230 μαχητικά αεροσκάφη – 78 λιγότερα από την Τουρκία – διατηρεί μια αναλογία δυνάμεων 1,3 τουρκικά μαχητικά για κάθε ελληνικό η οποία θα βελτιωθεί με την προμήθεια των γαλλικών Rafale. Και παρόλο που απαιτείται εκσυγχρονισμός, σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση και αριθμητική αύξηση του συνόλου των διαθέσιμων μέσων στον τομέα αυτό, η Αεροπορία αποτελεί πολύ ισχυρό, αξιόπιστο και αποφασιστικό στοιχείο υπεράσπισης της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Το ίδιο ισχύει και γα την Τουρκία. 

 

Πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι το υψηλό ποσοστό επαγγελματιών στις Ένοπλες Δυνάμεις (52% στο Στρατό, 88% στο Ναυτικό, σε σχέση με 23% και 29% αντίστοιχα στην Τουρκία). Είναι επίσης η συνοχή ανάμεσα στο στράτευμα, η σαφής αντίληψη περί  του είδους και της προέλευσης της απειλής και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόβλημα είναι η βεβαρυμμένη οικονομία και περιορισμοί, τα μικρότερα μεγέθη, οι μεγάλες απαιτήσεις – τεχνολογικές και άλλες - που προβάλλει για αποτελεσματική άμυνα ο γεωγραφικός χώρος ανατολικά.  

 

Για την Τουρκία πλεονέκτημα είναι οι μεγαλύτεροι αριθμοί και μεγέθη, το βάθος της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας που την καθιστά αυτάρκη σε διάφορους τομείς, καθώς και αναδυόμενο σημαντικό εξαγωγέα. Σοβαρό πρόβλημα είναι οι πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζει στον περίγυρο της και στο εσωτερικό, η εμπλοκή της με 40.000 στρατιώτες σε διάφορες κρίσεις στο εξωτερικό με την τεράστια υποστήριξη που χρειάζεται το δυναμικό αυτό, η αποδυνάμωση από τις εκκαθαρίσεις αντιφρονούντων στελεχών, οι κακές σχέσεις με ΗΠΑ και Ε.Ε και χώρες της περιοχής,  όπως και οι αμερικανικές απαγορεύσεις και περιορισμοί.    

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Population and Human Military Resources

 

 

 

2021

 

 

 

2014

ΕΛΛΑΔΑ

Greece

Πληθυσμός   (Population)

     2021             2014

10.607.051  10.772.967

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

(MilitaryManpower)

Στρατός (Army)

Ναυτικό (Navy)

Αεροπορία (AirForce)

ΕνιαίαΔύναμη (Joined Force)

 

Έφεδροι(Reservists)

 

 

 

 

 

 

142.700

93.500

16.250

21.600

    11.600

 

221.350

 

 

 

 

 

143.350

86.150

    19.000

26.600

11.600

 

216.650

ΤΟΥΡΚΙΑ

Turkey

Πληθυσμός   (Population)

     2021             2014

82.017.514    80.694.485

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

(MilitaryManpower)

Στρατός (Army)

Ναυτικό (Navy)

Αεροπορία (AirForce)

 

Έφεδροι (Reservists)

 

 

 

 

 

355.200

260.200

45.000

50.000

 

378.700

 

 

 

 

 

510.600

402.000

   48.600

   60.000

     

378.700

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται στα 10.761.253 και στην Τουρκία στα 82.017.514 

Το εν ενεργεία στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό:   

Το εν ενεργεία ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό στην ελληνική πλευρά ανέρχεται στις 142.700 και στην τουρκική στις 355.200. Η Τουρκία διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών στο χώρο του ΝΑΤΟ ( εκτός ΗΠΑ) και γενικά στην Ευρώπης. Ακολουθούν η Γαλλία με 203.000 στρατιώτες, η Γερμανία με 184.000, η Ιταλία  με 166.000,το Ηνωμένο Βασίλειο με 149.000 και μετά η Ελλάδα. 

 

Με βάση τους αριθμούς αυτούς αναλογούν  σήμερα  2,4 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε Έλληνα σε σύγκριση με 3,5:1 το 2014. Το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό είναι μειωμένο στην Τουρκία ένεκα κυρίως της μείωσης της θητείας,  της φυγοστρατίας (οι φυγόστρατοι υπολογίζονται γύρω στις 450.000) και – σε επίπεδο στελεχών – των μαζικών εκκαθαρίσεων «αντιφρονούντων» από το καθεστώτος Ερντογάν.

 

ΣΤΡΑΤΟΣ (ΧΕΡΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ) 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό: Στην Ελλάδα ανέρχεται στις 93.500 και στην Τουρκία στις 260.200 και είναι περίπου στα ίδια αριθμητικά επίπεδα όπως το 2020. Οι αναλογίες δυνάμεων είναι 2,7 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε 1 Έλληνα σε σύγκριση με 4,6:1 το 2014. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 52% των υπηρετούντων στον Ελληνικό Στρατό είναι επαγγελματίες, ενώ στην Τουρκία είναι το 23% και το υπόλοιπο 77% είναι κληρωτοί που υπηρετούν δωδεκάμηνη ή οκτάμηνη κ.λπ. θητεία αναλόγως κατηγορίας. 

Άρματα Μάχης: Η Ελλάδα διαθέτει 1.328 άρματα μάχης και η Τουρκία 2.378 σε σχέση με 1.462 και 2.504 αντίστοιχα το 2014. Παρά τις εκατέρωθεν μειώσεις ωστόσο διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτος ο συσχετισμό δυνάμεων αφού το 2021 όπως και το 2014 για κάθε 1 ελληνικό άρμα αναλογούν 1,7 τουρκικά.  

Να σημειωθεί ότι και στις δύο πλευρές τα άρματα μάχης είναι γερμανικής και αμερικανικής προέλευσης, που απαιτούν συνεχή συντήρηση ή αντικατάσταση. 

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού: Η Ελλάδα διαθέτει 2.130 ΤΟΜΠ, ήτοι κατά 437 λιγότερα από ό,τι το 2020, αλλά περισσότερα σε σύγκριση με 1.462 το 2014 και 1.723 το 2004. Χωρίς καμία αριθμητική αλλαγή,  η Τουρκία συνεχίζει να έχει για τα αντίστοιχα χρόνια 3.632 ΤΟΜΑ. 

 

Η διαφορά δυνάμεων σε ΤΟΜΠ είναι μικρότερη από πριν, ήτοι αναλογούθν 1,7 τουρκικά για κάθε 1 ελληνικό σε σύγκριση με 1,9: 1 το 2014 και 2,2:1 το 2004. 

 

Σημαντική αύξηση καταγράφεται σε τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα (PPV και  AUV Cobra) στην Τουρκία όπου έφθασαν τα 2830 σε σχέση με 1.582 το 2020.  

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης: Στην ελληνική πλευρά παρουσιάζονται μειωμένα στα 169 από 242 το 2020 ενώ παραμένουν περίπου στα ίδια αριθμητικά επίπεδα (645)στην τουρκική πλευρά όπως και προηγουμένως. 

 

Αναγνωριστικά θωρακισμένα Οχήματα: Αναλλοίωτοι είναι οι αριθμοί σε σχέση με το 2020 όχι όμως και σε σύγκριση με το 2014. Η Ελλάδα διαθέτει 242 ΑΤΟ σε σύγκριση με 229 το 2014 (13 περισσότερα). Η Τουρκία διαθέτει 250 σε σχέση με 329 το 2014 (μειωμένα κατά 79). 

 

Πυροβολικό: Με πολύ ελαφρές διαφοροποιήσεις αλλά στα ίδια επίπεδα ισχύος όπως και τον προηγούμενο χρόνο παραμένουν τα διαθέσιμα μέσα στον τομέα αυτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Αυτά στην ελληνική πλευρά ανέρχονται σε 3.518 διαφόρου τύπου πυροβόλα (όλμους, πολυεκτοξευτήρες πυραύλων, ρυμουλκούμενα πυροβόλα και άλλα) και 7.833 στην τουρκική. 

 

Αντιαρματικά: Σχετικά με τα αντιαρματικά ( αυτοκινούμενα και φορητά) η Ελλάδα διαθέτει περίπου 1.136 όπως και το 2020, ενώ η Τουρκία έχει 1.363 αντιαρματικά, δηλαδή 39 περισσότερα από πέρσι.  

 

Αεροσκάφη Στρατού: Αμετάβλητη παραμένει στην Ελλάδα η εικόνα όσον αφορά τα Μεταγωγικά (συνολικά 18) αλλά αυξημένα κατά 11 στην τουρκική πλευρά (συνολικά 49) συν 45 εκπαιδευτικά. 

 

Ελικόπτερα στρατού: Η Ελλάδα διαθέτει 28 επιθετικά και 139 μεταφορικά, ενώ η Τουρκία 89 επιθετικά, 28 πολλαπλών αποστολών και 227 μεταφορικά. 

 

Μη Επανδρωμένα Οχήματα (UAV ή Drones): Στις δυνάμεις Στρατού η Ελλάδα έχει ενταγμένα 8 αναγνωριστικά παλιού τύπου UAV SAGEM Sperwer, ενώ η Τουρκία πέραν των 133 UAV διαφόρων αποστολών συλλογής πληροφοριών εκ των οποίων 33 τουρκικής κατασκευής οπλισμένα για προσβολή στόχων.  

 

Αντιαεροπορική Άμυνα: Η Ελλάδα διαθέτει 1.341 αντιαεροπορικά μέσα  Εδάφους – Εδάφους και TOWED και η Τουρκία 1.540 συν οι δύο συστοιχίες των S-400 εγκατεστημένες σε βάση κοντά στην Άγκυρα. 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

 Στο Πολεμικό Ναυτικό, το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι στα ίδια με τα περσινά αριθμητικά επίπεδα, ήτοι 16.000 κα  45.000 αντίστοιχα.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 88% του συνόλου του προσωπικού στο Ναυτικό της Ελλάδας είναι επαγγελματίες ενώ στην Τουρκία είναι μόνο το 29%, γεγονός που δυνατό να αντανακλάται και στην αποτελεσματικότητα τους.    

 

 

Στόλος                                                                                                                                                   

Υποβρύχια: Στην Ελλάδα τα υποβρύχια αριθμού σε 11 και στην Τουρκία 12. Τα υποβρύχια και στις δύο χώρες είναι γερμανικής προέλευσης, κυρίως παλαιού τύπου.  

Φρεγάτες:  Η Ελλάδα διαθέτει 13 φρεγάτες ( NLD Kortenaer και GER MEKO 200) και η Τουρκία 19 (GER MEKO-200 & TN και US Perry Class).  

 

Περιπολικά, Αποβατικά, Πλοία Υποστήριξης και άλλα μέσα: Η Ελλάδα   διαθέτει 34 περιπολικά και 20 αποβατικά (5 πλοία), καθώς και 25 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων. Αντίστοιχα η Τουρκία διαθέτει 10 κορβέτες, 35 περιπολικά και 35 αποβατικά (5 πλοία), καθώς και 35 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων. 

Ναυτική Αεροπορία: Η Ελλάδα διαθέτει 5 αεροσκάφη τύπου P-C Orion κατά υποβρυχίων (4 υπό εκμοντερνισμό)  και η Τουρκία 17 από τα οποία τα 10 είναι περιπολικά (αστυνόμευσης) και τα 7 ελαφρά μεταφορικά. Επίσης η Ελλάδα διαθέτει 20 ελικόπτερα (18 ανθυποβρυχιακά και 2 πολλαπλής χρήσης) και η Τουρκία 29 επιθετικά. 

Μη Επανδρωμένα Οχήματα  UAVΤο Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει 3 ANKA-S και 4 Bayraktar TB2 ( τουρκικά Drones) με δυνατότητες στρατηγικών και τακτικών αποστολών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και προσβολής στόχων. Προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του Τουρκικού Στόλου με Bayraktar TB3 στο πλαίσιο της εμπέδωσης του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας». 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

Ανθρώπινο Δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ανέρχεται στις 21.600. Είναι κατά 600 άτομα αυξημένο σε σχέση με το 2020 αλλά κατά 5.000 μειωμένο από το 2014. Στην Τουρκία ανέρχεται στις 50.000 - μειωμένο κατά 10.000 σε σχέση με το 2014. 

Τα Μαχητικά Αεροσκάφη της ελληνικής  πλευράς ανέρχονται στα 230 όπως και το 2020, σε σχέση με 262 το 2014. Επιπλέον προβλέπεται  σταδιακή ενίσχυση της με 24 Rafale (καινούργια και μεταχειρισμένα). Στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη ανέρχονται στα 308 σε σχέση με 352 το 2014. Aνατροπή στα σχέδια ενίσχυσης της Αεροπορίας προκάλεσε η αποπομπή της από το πρόγραμμα παραγωγής και απόκτησης των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ. 

Αναγνωριστικά Αεροσκάφη: Διαθέτει 8 η Ελλάδα και 38 η Τουρκία. 

Αεροσκάφη Έγκαιρης Προειδοποίησης: Η Ελλάδα διαθέτει 4 τύπου ΕΜΒ-145  ΑΜΒ-145AEW και η Τουρκία επίσης 4 τύπου B-737 AEW. 

Μεταγωγικά Αεροσκάφη και Ελικόπτερα: Η Ελλάδα διαθέτει 23 C-160, Hercules και Spartan (συν 3 ελαφρά Μεταγωγικά)  και 31 ελικόπτερα ελαφρά και μέσου τύπου. Η Τουρκία  διαθέτει 89 μεταγωγικά C-27, Hercules και Spartan και 35 ελικόπτερα. 

Αεροσκάφη Ιπτάμενου Ανεφοδιασμού: Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 7 τέτοια αεροσκάφη και καθόλου η Ελλάδα. 

Αεροπορική Άμυνα: Η Ελλάδα στον τομέα αυτό έχει τους αμερικανικούς Patriot και τους ρωσικούς S-300 PMU-1. Η Τουρκία διαθέτει τους MIM-23 Hawk ΜΙΜ-Nike Hercules και ενισχύθηκε περαιτέρω με την αγορά των ρωσικών S-400. 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ο τομέας της άμυνας συνεχίζει να απορροφά σημαντικούς εθνικούς πόρους  στις δύο χώρες, δεδομένων και των οικονομικών τους προβλημάτων, για τα οποία αισθάνεται ιδιαίτερα βεβαρυμμένη η ελληνική πλευρά. Η Ελλάδα το 2020 διέθεσε για την άμυνα της $4.9 δις και η Τουρκία  περισσότερα από τα διπλάσια ($11 δις), κυρίως ένεκα διαφορετικών απαιτήσεων και μεγεθών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Τα υψηλότερα ποσά για την άμυνα στην Ευρώπη διαθέτουν το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) ήτοι $61.5 δις (πεντέμισι φορές περισσότερα από την Τουρκία και 12,5 φορές περισσότερα από την Ελλάδα). Ακολουθούν η Γαλλία $55 δις, η Γερμανία $51.3 δις και η Ιταλία $29.3 δις  

 

Ωστόσο για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει ισχυρές προκλήσεις και απειλές από την Τουρκία, η θυσία στην οποία υπόκεινται από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, όπως αυτή μετριέται ως ποσοστό που διατίθεται για την άμυνα από το ΑΠΕ, είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κι ενώ ο μέσος όρος δαπανών για την άμυνα επί του ΑΕΠ στον ευρωπαϊκό χώρο το 2020 ήταν 1,50%, η Ελλάδα διέθεσε το 2,56% για το σκοπό αυτό. Ακολουθεί η Εσθονία (2,37%), το Η.Β.(2,33%),η Λετονία (2,31%), η Πολωνία (2,22%) και η Γαλλία (2,16%). Η Τουρκία διαθέτει το 1,6% του ΑΕΠ για την άμυνα.  

 

Η κατά κεφαλήν δαπάνη για την άμυνα στην Τουρκία είναι $135 σε σύγκριση με $470 στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι $413. Την υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη για την άμυνα έχει η Νορβηγία ($1.118), το Η.Β. ($ 936) και η Γαλλία ($811) 

 

 

Πηγές 

Τα στοιχεία είναι κυρίως ποσοτικά και προέρχονται από έγκυρες, ανεξάρτητες και προσβάσιμες πηγές, όπως το IISS, to SIPRI, OSCE, καθώς και από οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και τη CIA, περιλαμβανομένου και πληροφοριακού υλικού που κατέχει το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών. 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014
  24 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS