ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2021 - ΜΕΡΟΣ Β (ΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ)/ THE MILITARY BALANCE: GREECE AND TURKEY 2021

ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ – Army

 

ΣΤΡΑΤΟΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Army Military Personnel)      

 Σύνολο

 

Total

2021

Σύνολο

 

Total

2014

Σύνολο

 

Total

2004

 

 

 

Μόνιμο Προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

Έφεδροι (Reservists)

  48.500

   45,000

93.500

 

181.500

48.450

   37.700

 86.150

 

177,650

 

 

110,000

 

  

Μόνιμο Προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί   (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

Έφεδροι (Reservists)

   62.000

 200.200

260.200

 

258.700

77,000

325,000

402,000

 

258,700

 

 

402,000

 

Το 2021 όπως και το προηγούμενο έτος είναι αυξημένη κατά 7.350 άτομα η δύναμη του Ελληνικού Στρατού σε σχέση με το 2014, ενώ αντίστοιχα οι τουρκικές δυνάμεις είναι μειωμένες κατά  141.800. Η αναλογία  δυνάμεων είναι 2,8 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε  Έλληνα στρατιώτη σε σχέση με 4,5:1 το 2014. Αυξημένος είναι και ο αριθμός των Ελλήνων Εφέδρων.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Organisation)

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (H.Q.)

4 Διοικήσεις Σωμάτων

1 Θωρακισμένη Μεραρχία

3 Μηχανοκίνητες Μεραρχίες    Πεζικού

1 Μεραρχία Πεζικού

1 Διοίκηση Σώματος     Λογισμικής

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (SpecialForces)

1Ταξιαρχία Αμφίβιων Δυνάμεων

1 Τάγμα Καταδρομών/ Αλεξιπτωτιστών

 

ΕΛΙΓΜΟΙ (Maneuver)

Αναγνωριστικά, Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητα,

Ελαφρά, Αεροπορικών Ελιγμών, Αεροπλοήγηση

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ (Support)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (H.Q.)

4 Διοικήσεις Στρατιών

9 Διοικήσεις Σωμάτων

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Special Forces)

4 Τάγματα Καταδρομών

1 Τάγμα Ορεινών Καταδρομών

1 Σύνταγμα Καταδρομέων

 

ΕΛΙΓΜΟΙ (Maneuver)

Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητοι, Ελαφρά

Αεροπλοήγηση

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ (Support)

 

     

ΚΥΡΙΑ ΑΡΜΑΤΑΜΑΧΗΣ

(Main Battle Tanks)

 

2021

 

2014

 

2004

Leopard          

Μ-60 A1/A3

M48A5

Σύνολο  (Total)

   853

0

375

1.228

879

  208

  375

1.462

 

 

 

1.723

Leopard

Μ-60                 

Μ-48

T1/T2 (2000  αποθηκευμένα - stored)

Σύνολο  (Total)

  713

  915

  750

 

---

2.378

722

  932

  850

 

---

 2.504

 

 

 

 

 

4.205

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η Ελλάδα διαθέτει 1.228 άρματα μάχης (μειωμένα ένεκα απόσυρσης των Μ-60) και η Τουρκία 2.378. Για κάθε ελληνικό άρμα αναλογούν 1,7 τουρκικά, σε σύγκριση με 1:2,4 υπέρ της τουρκικής πλευράς το 2004.

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Armoured Personnel Carriers)                  

 

 

2021

 

2014

 

2004

Leonidas

M113A1/A2

M577

Σύνολο (Total)

 

PPV

91

1.852

187

2.130

89

 1.685

98

1.883

 

 

 

1.640

AC AAPC

M113/M113A1/M113A2

Σύνολο (Total)

 

PPV (Περιπολικά)

AUV Cobra

823

2.813

3.636

  

1.630

1.200

   830

2.813

3.643

 

 

 

3.643

 

Τα ελληνικά ΤΟΜΑ ανέρχονται στα 2.130 και τα τουρκικά σε 3.636 σε σύγκριση με 1.883 και 3.643 αντίστοιχα το 2014. Σημαντική αύξηση παρατηρείται ωστόσο στα τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα (PPV και AUVCobra) στην Τουρκία από 1.582 το 2020 σε 2.830 το 2021.

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

 (InfantryFightingVehicles)

   2021

2014

2004

BMP – 1

169

     398

 501

ACV AIFV

645

      650

 

 

650

 

Παρατηρείται αριθμητική διαφοροποίηση στην κατηγορία των ΤΟΠΜ τα τελευταία χρόνια. Οι αναλογίες δυνάμεων έχουν διαφοροποιηθεί  σε 3,8 τουρκικά για κάθε ελληνικό σε σύγκριση με 1,6:1 το 2014 και 1,3:1 το 2004.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ

(Reconnaissance)   

   2021

2014

2004

VBL/Μ-8, Μ1114

  242

    229

     175

 AKrep

250

      320

     250

 

Ο αριθμός των αναγνωριστικών στην Ελλάδα ανέρχεται  στα 242 και 250 στην Τουρκία - μειωμένα κατά 70 τα τουρκικά σε σχέση με το 2014.

 

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

(Artillery)       

2021

2014

2004

Αυτοκινούμενα Πυροβόλα (SP)

ΤΟWED

Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων

(MRL)

Όλμοι (Mortars)

Σύνολο (Total)

Μικρού Βεληνεκούς Βαλλιστικά Βλήματα (AGM-140, ATACMS)

    594

    459

145

 

2.320

3.518

    547

    410

  147

 

2.249

3.353

 

 

 

 

 

 4.660

ΑυτοκινούμεναΠυροβόλα (SP)

ΤΟWED

ΠολυεκτοξευτήρεςΠυραύλων  (MRL)

Όλμοι (Mortars)

Σύνολο (Total)

ΜικρούΒεληνεκούςΒαλλιστικάΒλήματα (AGM-140, ATACMS)

1,080

    794

    146

 5.813

7.833

1,103

    760

    146

 5.813

7.822

 

 

 

 

7.450

 

Ελαφρά μειωμένο το σύνολο των πυροβόλων το 2021 στην ελληνική πλευρά σε σχέση με το 2020 αλλά αυξημένο κατά 165 από το 2014. Αντίστοιχα, είναι ελαφρά αυξημένο στην τουρκική πλευρά σε σχέση με το 2020 και το 2014.

 

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

(Antitank)

2021

2014

2004

Αυτοκινούμενα (SP)

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

  558

  580

1.138

    528

  580

1.108

 

 

 888

Αυτοκινούμενα (SP)

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

   391

   998

1.399

   365

  998

1.363

 

 

 1.283

 

Περίπου στα ίδια αριθμητικά επίπεδα παρουσιάζονται στα αντιαρματικά μέσα και στις δύο πλευρές όπως και το 2020 και ελαφρώς αυξημένα από το 2014.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΝΕΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΕΩΣ

(Recoilless Launchers)

2021

2014

2004

Αυτοκινούμενα (SP)

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

 

   581

3,346

3.927

   581

3,346

3.927

 

 

4.605

Μ18    57 χιλ.

         75 χιλ.

Μ40Α1 106 χιλ.

Σύνολο (Total)

 

    923

    617

 2.329

3.869

    923

    617

 2.329 

3.869

 

 

 

3,867

 

Αμετάβλητα παραμένουν και το 2021 τα δεδομένα στον τομέα των συστημάτων εκτόξευσης άνευ οπισθοδρομήσεως στις αντίστοιχες πλευρές.

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Aircrafts)

 

2021

2014

2004

Μεταγωγικά (Transport)

 18

     18

      

Μεταγωγικά (Transport)

 

Εκπαιδευτικά (Training)

 

Επιτήρησης Beech 350 KingAir

 49

 

45

 

5

    38

 

45

 

 

    

 

 

 

Η Ελλάδα και η Τουρκία το 2021 διαθέτουν τον ίδιο αριθμό αεροσκαφών Στρατού όπως και το 2000. Αυξημένα ωστόσο είναι τα μεταγωγικά στην Τουρκία σε σχέση με το 2014.

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

(Helicopters)

2021

2014

2004

 

 

Επιθετικά  (Attack)

Μεταφορικά (Transport)

Σύνολο (Total)

   28

139

167

29

128

157

 

  

 140

Επιθετικά (Attack)

Πολλαπλών αποστολών (MRH)

Μεταφορικά (Transport)

Σύνολο (Total)

 89

28

227

344

 

        -

 

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ελικοπτέρων: 168 στην Ελλάδα όπως και το 2020, σε σχέση με 157 το 2014. Η Τουρκία διαθέτει κάπως περισσότερα από διπλάσια της Ελλάδας.

 

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(UnmannedAerialVehicles)

2021

2014

2004

SAGEM Sperwer

(αναγνωριστικά)

8

     2+

 

 

Falcon 600/Firebee,

Gnat, CL-89

Bayraktar TB2 (οπλισμένα)

 

100

33

  

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα διαθέτει 8 UAV, αναγνωριστικά παλαιού τύπου, και η Τουρκία γύρω στα 133 (τα 33 εγχώριας παραγωγής, με δυνατότητες προσβολής στόχων).

 

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

(Air Defence)

2021

2014

2004

Εδάφους – Αέρος (SAM)

Πυροβόλα . TOWED

Σύνολο (Total)

   155

   727

1.341

   614

   727

1.341

 

 

1.083

Εδάφους – Αέρος (SAM)

Πυροβόλα : Αυτοκινούμενα (SP)

TOWED

Σύνολο (Total)

 

2 Συστοιχίες S-400

  148

20  

1.382

1.540

  148 

   262

1,402

1.812

 

 

 

 

3.404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα ίδια επίπεδα όπως και πέρσι παραμένουν τα αντιαεροπορικά συστήματα στην Ελλάδα το 2021. Στην Τουρκία έχουν προστεθεί και δοκιμαστεί οι δύο συστοιχίες αντιαεροπορικών S-400.

 

ΡΑΝΤΑΡ. ΞΗΡΑΣ    

(Radar. Land)

2021

2014

2004

 

AN/TRQ -36 /-37

 

       76

 

       76

 

 12

AN/TRQ -36

 

 

 

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Armoured Recovery Vehicles)

2021

2014

2004

 

262

   268

 

 

250

162

 

 

ΟXHMATA ME ΓΕΦΥΡΕΣΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

(Vehicles with Launched Bridge)

2021

2014

2004

 

 52

     12+

 

 

     88

     52

 

 

ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ

(Mine Warfare)

2021

2014

2004

 

Giant Viper

 

 

 

Tamkar

 4+

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - Navy

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Naval Personnel)

  2021

 2014

2004

Μόνιμο προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

14.100

1.900

16.000

 

16.700 

2.300

19.000

 

 

 

19.500

Μόνιμο προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

13.000

32.000

45.000

 

14.100

34.500

48.600

 

 

 

52.750

 

Σε επαγγελματικό προσωπικό το Ελληνικό Ναυτικό υπερτερεί της Τουρκίας αριθμητικά αλλά και ως ποσοστό επί του συνόλου των ναυτών (88% και 29% αντίστοιχα).

 

ΥΠΟΒΡΥΙΑ: TAKTIKA –

EΠΙΘΕΤΙΚΑ  (Submarines:                     Tactical – Attack)

2021

2014

2004

Ποσειδών  GERT-209/1200

Γλαύκος  GERT-209/1100

Παπανικολής GERT-214

Σύνολο (Total)

  4

  3

  4

11

  4

  3

  1

 8

 

 

     

13

Atilay GER T-209/1200

Preveze/Gur  GER T-209/1400

Σύνολο (Total)

  4

  8

12

6

  8

   14

 

    

 13

 

11 τα ελληνικά υποβρύχια και 12 τα τουρκικά –αρκετά πεπαλαιωμένα και στις δύο πλευρές – ανάγκη εκσυγχρονισμού των, ιδιαίτερα στην ελληνική πλευρά.

 

ΦΡΕΓΑΤΕΣ 

(Frigates)                                        

2021

2014

2004

Έλλη – NLD Kortenaer

Ύδρα - GER MEKO 200

Σύνολο (Total)

 9

 4

13

9

 4

  13

 

 

 14

Barbaros  GER MEKO 200

Gabya – US Perry class

Yavuz GER MEKO 200TN

 

Σύνολο (Total)

  4

  8

    4

 

16

  4

  8

  4

        

  16

 

 

 

   

16

 

13 οι φρεγάτες της Ελλάδας και 16 της Τουρκίας, με προγράμματα περεταίρω ενίσχυσης σε αμφότερες πλευρές.

 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ/ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΙ/

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΙ

(Patrol and Coastal Combatant) 

2021

2014

2004

Super Vita

Πυραυλάκατοι,  La Combattante IIIB και III,GER Tiger

Κανονιοφόροι (Osprey κ.λπ)

Άλλα (Nasty Type, κ.λπ)

Σύνολο (Total)

 

  6

 

12

  8

  8

34

6

 

12

8

 8

34

 

 

 

 

   

  40

Κορβέτες (Corvettes)

Περιπολικά με κατευθυνόμενα βλήματα κατά πλοίων (PCFG)

Περιπολικά σκάφη διαφόρων τύπων (Other)

Σύνολο (Total)

 

 10

19

 

16

45

10

19

 

31

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμένουν στα 34 το δυναμικό της Ελλάδας στον τομέα αυτό όπως και το 2014, ενώ τα τουρκικό είναι μειωμένο σε 45 από 60 για τις αντίστοιχες περιόδους.

 

ΣΚΑΦΗ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ

MINE WARFARE                     

2021

2014

2004

Ναρκοθηρευτικά

Mine Hunters

 

4

 

 

Mine Hunters

Mines sweeper

Σύνολο (Total)

11

4

15

 

 

 

 

ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ (Amphibious)

ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΑ                      

2021

2014

2004

Αποβατ. πλοία (Landing ships)

Αποβατσκάφη (Landing crafts)

Σύνολο (Total)

  5

15

20

  5

14

19

 

Αποβατ. πλοία (Landing ships)

Αποβατσκάφη (Landing crafts)

Σύνολο (Total)

  5

30

35

  5

49

 54

 

 

Η Ελλάδα διαθέτει 20 αποβατικά σε σχέσης με 19 το 2014. Η Τουρκία διαθέτει 35 ήτοι κατά 11 λιγότερα από ό,τι το 2014. Και στις δύο πλευρές τα 5 είναι αποβατικά πλοία.

 

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ (Support and Logistics Crafts)

2021

2014

2004

Διαφόρων τύπων

(Different types)      

25

        49

 

Διαφόρων τύπων

(Different types)

35

        79

 

 

Μετά από σχετική μείωση σε σχέση με το 2014 στα μέσα αυτά και στις δύο πλευρές, παραμένουν στα ίδια επίπεδα όπως και το 2020.

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -  ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Naval Aviation)

2021

2014

2004

Κατά υποβρυχίων (P-COrion)

4 υπό εκμοντερνισμό

5

       5

 

Περιπολικά – αστυνόμευσης

(PatrolPolicing)

Μεταφορών ελαφρά (TransportLight)

Σύνολο (Total)

10

 

7

17

4

 

    6 

 10

 

 

Αυξημένα κατά 7 είναι τα σκάφη στις  τουρκικές δυνάμεις το 2021 σε σχέση με το 2014.

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ(Helicopters)

 2021

2014

2004

Ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα 

(Antisubmarine)

Πολλαπλής χρήσης

 (Multiplerole)

Σύνολο (Total)

 

18

 

2

 

20

19

  

  2

 

21

 

Ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα

(Antisubmarine)

 

29

         29

 

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει 20 ελικόπτερα αυτού του τύπου και η Τουρκία 29 όπως και παλαιότερα.

 

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (UAV)

(Μαχητικα/Surveill./intellig./Reccon.)

2021

2014

2004

 

 

 

 

UAV:Επιτήρηση/Συλλογή Πληροφοριών/ Μαχητικά

ANKAS

BayraktarTB2

 

 

3

4

 

 

 

Η Ελλάδα δεν διαθέτει αυτού του τύπου τα UAV (Drones). Η Τουρκία επενδύει σε αυτό τον τομέα σημαντικά ποσά, προγραμματίζοντας τη χρησιμοποίηση περίπου 40 εξ’ αυτών από την πλατφόρμα του υπό κατασκευή ελαφρού αεροπλανοφόρου TCGAnatolu, αντί των μαχητικών F-35 από το πρόγραμμα των οποίων την έχουν αποκλείσει οι ΗΠΑ.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ

(Missile Launcher Systems)

2021

2014

2004

Αέρος – εδάφους

(AGM -114, AShM  Penguin)

 

 

 

Αέρος – εδάφους

(AGM, AShM  Penguin)

 

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Air Force Personnel)

2021

2014

2004

Επαγγελματίες (Professionals)

 Κληρωτοί  (Conscripts)

Σύνολο (Total)

18.900

  2.200

21.600

22.050

4.550

26.600

 

 

23.000

Επαγγελματίες και κληρωτοί

(Professionals and Conscripts)

50.000

60.000

65.000

 

Το 2021 το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ανέρχεται στις 21.600 και στις 50.0000 στην Τουρκική όπως και το 2020. Βασικά το  δυναμικό αυτό είναι μειωμένο κατά 18,7% στην ελληνική πλευρά και 16,6%στην τουρκική σε σύγκριση με το 2014.

 

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ       (Combataircrafts)/

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ                              (Reconnaissance)

2020

2014

2004

Μαχητικά (Fighters),

Επιθετικά/ κατά επίγειων στόχων

(Fighters against land targets) (Σεδιαδικασίαπαραλαβής  6+12 Rafale CG/DF)

 

Αναγνωριστικά 

(Reconnaissance)

 

 

230

 

 

8

 

    

262

 

 

15

 

 

283

Μαχητικά (Fighters),

Επιθετικά  κατά επίγειων στόχων

(Fighter against land targets)

 

Αναγνωριστικά 

(Reconnaissance)

 

 

308

 

 38

 

 

 

352

 

38

 

 

 

  407

 

30

 

Η σταδιακή παραλαβή 24 Rafale από την Γαλλία διαφοροποιεί θετικότερα για τη χώρα την αναλογία δυνάμεων στον τομέα αυτό με την Τουρκία, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρξει αντίστοιχη ενίσχυση στη Τουρκική Αεροπορία. Από 1,3 τουρκικά μαχητικά που αναλογούσαν για κάθε ένα ελληνικό σήμερα  η αναλογία θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω σε 1,2 τουρκικά για κάθε ελληνικό.

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

 (Airborne Early Warning)

2017

2014

2004

EMB-145 AMB-145AEW

4

       4

      

B-737 AEW

4

        1

 

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

(Helicopters)

2017

2014

2004

Mέσουτύπου  (Medium type)

Εφαφρά   (Light)

Σύνολο  (Total)

11

20

31

11

20

 31

 

 

  

  35

Μέσου τύπου  (Mediumtype)

Ελαφρά (Light)

Σύνολο (Total)

20

15

35

20

  20

40

 

  

  33

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

(Air tankers – Air refueling)                   

2017

2014

2004

 

 

 

 

KC-135 Stratotanker

7

       7

 

 

 

ΒΛΗΜΑΤΑ 

(Missiles )

Αέροςαέρος. Υπέρυθρα (Air – to – Air)

Αέρος – εδάφους (AGM-65A/B/G…)

Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)

Αντι- ραδιογόνα βλήματα ( Anti radio missiles)

Αέροςαέρος. Υπέρυθρα (Air – to – Air)

Αέροςεδάφους  (AGM-65A/B/G, Popey I)

Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)

Αντι –ραδιογόνα βλήματα (Anti radio missiles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανένα Αεροσκάφος Ιπτάμενου Ανεφοδιασμού δεν διαθέτει η Ελλάδα γεγονός που υποδηλοί απουσία σοβαρής πρόθεσης για μακράς ακτίνας αεροπορική δράση.

 

ΒΟΜΒΕΣ

(Bombs)

Συμβατικές  (Conventional)

Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες

(Electoopticalguided)

Κατευθυνόμενες - λέιζερ(Laser – guided)

 

Συμβατικές (Conventional)

Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες

(Electoopticalguided)

Κατευθυνόμενεςλέιζερ (Laser – guided)

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ

(Air defence)

2021

2014

2004

(SAM) Πάτριοτς (Patriots)

S-300 PMU-1

Crotale NG/GR, Tor-M1,RIM7M

Σύνολο (Total)

Αντιαεροπορ. Πυροβόλα (Guns)

36

12

33

81

59

36

12

33

81

 

(SAM) ΜΙΜ-23 ΗΑWK, Rapier

MIM-Nike Hercules, S-400

      64+

 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ

(Transport)

2021

2014

2004

Μέσουτύπου (C-160, Hercules, Spartan)

Ελαφρά (Light)

Σύνολο (Total)

 

 

23

3

26

 

23

3

26

 

 

 

 

26

Βαριά (heavy) A400M

Μέσουτύπου (C-27, Hercules, Spartan)

Ελαφρά Cessna, CN-235M

Επιβατικό (Transport)

Σύνολο (Total)

9

 

30

49

1

89

 

 

35

50

1

86

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμένουν τα ίδια τα δεδομένα στις πλευρές το 2021 όπως και το 2020 με αισθητή διαφορά υπέρ της Τουρκίας από το 2004 και σημερινή αναλογία 3,4 τουρκικά για κάθε ελληνικό.

 

Παρόλο που φαίνεται αρκετά εξοπλισμένη σε αντιαεροπορικά μέσα, ωστόσο η κατοχή των S-400 και η απουσία ικανοποιητικών στοιχείων δεν βοηθούν αρκετά τη σύγκριση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Training craft)

2021

2014

2004

P200JF, T-2C/E,T-6A

103

    140

      124

 

172

      172

     198

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Training craft)

2021

2014

2004

P200JF, T-2C/E,T-6A

103

    140

      124

 

172

      172

     198

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Training craft)

2021

2014

2004

P200JF, T-2C/E,T-6A

103

    140

      124

 

172

      172

     198

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/UVA

2021

2014

2004

Πήγασος II

(Αναγνωριστικά/ελληνικής κατασκευής)

 

16

 

 

ANKASS (οπλισμένα)

Ισραηλινά Heron (πολλαπλής και στρατηγικής χρήσης)

 

Gnat -750

I - GnatER

Τακτική επιτήρησης/αναγνώρισης

20

10

 

6

16

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Training craft)

2021

2014

2004

P200JF, T-2C/E,T-6A

103

    140

      124

 

172

      172

     198

 

 

 

 

 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2023
  31 Οκτωβρίου 2023
  Τα στρατιωτικάδεδομένα στην Κύπρο to 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις, παραμένουν στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά και πιο δυσμενή για την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων της έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών.
  περισσότερα / more
 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS