ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 2016

 Σύμφωνα με την Έκθεση του ΚΚΣΜ για το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, το ανισοζύγιο δυνάμεων στο νησί παραμένει και το 2016 σταθερά αμετάβλητο υπέρ της τουρκικής πλευράς. Η δε μείωση της θητείας στην Ε.Φ. χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αναγκαίων εξισορροπητικών ρυθμίσεων, ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά - αριθμητικά και λειτουργικά. 

  

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2016  

 

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους 

 

        

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Παρά την απόσυρση ενός τάγματος από τα κατεχόμενα για τις ανάγκες των τουρκικών επιχειρήσεων στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, οι συσχετισμοί στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο τo 2016 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι. Η παράλληλη μείωση που σημειώθηκε κυρίως στον αριθμό των κληρωτών και σε αριθμό στελεχών στην Εθνική Φρουρά αφήνει αναλλοίωτο ή και δυσμενέστερο το συσχετισμό δυνάμεων στο τομέα αυτό.  

 

Η απόφαση για άμεση μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αναγκαίων εξισορροπητικών ρυθμίσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό, ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά με την τουρκική πλευρά, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και λειτουργικά ασκώντας περαιτέρω πιέσεις επί της εφεδρείας για να συμπληρώσει πιθανά κενά. 

 

Στο μεταξύ η Τουρκία συνεχίζει να διαθέτει μεγάλη υπεροχή σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς στο νησί και ιδιαίτερα στη θάλασσα και στον αέρα, ενώ οι περιορισμοί στον οικονομικό τομέα και οι πολιτικές προτεραιότητες διαδοχικών κυπριακών κυβερνήσεων σε άλλους τομείς ως προς τη διάθεση πόρων έχουν σχεδόν καθηλώσει την ανάπτυξη της Εθνικής Φρουράς.  

 

Οι διαπιστώσεις και α συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την συγκέντρωση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων και πληροφοριών των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το  2016, και τα οποία αναλύονται και παρουσιάζονται πιο κάτω.  

 

Έμψυχο δυναμικό

 Το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς παρουσιάζεται μειωμένο κατά 500 ή και περισσότερα άτομα και ανέρχεται  συνολικά γύρω στις 12.000. Ο αριθμός των εφέδρων είναι γύρω στις 50.000. Το δε σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 62.950.  

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο δυναμικό το 2016 έπειτα από την απόσυρση ενός τάγματος, υπολογίζεται στις 42.500 από 43.000 που ήταν το 2015. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.000.   

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 

 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.5 Τούρκοι στρατιώτες.

 • Όσον αφορά το σύνολο των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες παραμένουν σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

   

  Οπλισμός

  Η κατάσταση όσον αφορά τους εξοπλισμούς έχει ως ακολούθως:

  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων αρμάτων, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 134 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

   

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι: 

 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,5 τουρκικά σε σύγκριση με 2.8:1 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.  Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.7 τουρκικά. 

  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 294 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627.

   

  Δηλαδή:   

 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2.1 τουρκικά. 

   

  Ναυτικό – Αεροπορία:

  Στους τομείς αυτούς παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προβλεφθείσες αγορές πλωτών μέσων από μέρους της Κ.Δ. δεν αλλοιώνουν το ανισοζύγιο αυτό.

   

  Άμυνα – Οικονομία: Οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν μειωθεί από €345.4 εκ. το 2010 σε €318.9 το 2016 επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Κ.Δ. και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών που μειώθηκαν κατά 34,2% για τις αντίστοιχες περιόδους. Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί και στο προβλεπτό μέλλον καθιστώντας στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ.

   

   Βρετανικές δυνάμεις: Η βασικήδύναμη  των Βρετανών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο ανέρχεται στις 2800, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στην περιοχή έχουν ενισχυθεί με πρόσθετες αεροπορικές δυνάμεις. Ένα σμήνος μαχητικών σταθμεύει στο Ακρωτήρι για δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα πλαίσια της “ΟperationShader”.

   

  ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Σχεδόν στα ίδια σχεδόν επίπεδα όπως τον προηγούμενο χρόνο παραμένουν οι δυνάμεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέρχεται στα 858 άτομα.

   

  Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί.

   

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ 2016

COMPARISON OF MILITARY FORCES

 IN CYPRUS 2016

 

ΤΟΜΕΑΣ

Section

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Τ.Δ.)

TURKISH FORCES

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)

NATIONAL GUARD (Ε.Φ.)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τ.Δ. : Ε.Φ.

RATIO OF FORCES Τ.Δ. : Ε.Φ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Military Personnel

Τ.Δ.

42.500

Ε.Φ.

12.000

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

3.5: 1

ARMATA MAXHS

Main Battle Tanks

T.Δ.

348

E.F.

134

1T.Δ. : 1E.F.

2.5: 1

TOMP KAI TOMA

T.Δ.

627

E.F.

294

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

2.1 : 1

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Artillery

Τ.Δ.

232+

Ε.Φ.

128

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.8 : 1

ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ

MLR

Τ.Δ.

6+

Ε.Φ.

22

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 3.6

ΟΛΜΟΙ

MORT

Τ.Κ.Δ.

450

Ε.Φ.

372 +

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

ΠΑΟ

SP

Τ.Δ.

192 +

Ε.Φ.

153

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ

Anti-tank

Τ.Δ.

114

Ε.Φ.

115

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 1

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Antiaircraft

Τ..Δ.

134 +

Ε.Φ.

108 +

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για το 2016 παρατίθενται πιο κάτω. 

  

         ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2016

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 

  

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) ανέρχεται γύρω στις 12.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

 

 Εφεδρείες 

 Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

  

Διοίκηση - Δομή

 

 Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

  

 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού 

1

Μεραρχίες Πεζικού

2

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

1

Ταξιαρχίες Πεζικού

2

Σύνταγμα Καταδρομών

1

  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σύνολο στρατιωτών

12.000

 

 Το δυναμικό της Ε.Φ. και ιδιαίτερα των κληρωτών έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια κυρίως ένεκα μειωμένου ρυθμού αύξησης του πληθυσμού. 

  

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

  

 

Άρματα Μάχης 

 

Σύνολο

134

 

T-80U

82

 

ΑΜΧ-30Β-2

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   

Τεθωρακισμένα

Οχήματα - Αναγνωριστικά

Σύνολο

  82

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

  67

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

 

  

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης

 

 Σύνολο

70

VAB-VCI

γαλλικής κατασκευής

27

BMP-3

ρωσικής κατασκευής

43

  

 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)

   

Σύνολο

 

 294

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

 168

VAB

γαλλικής κατασκευής

 126

  

 

Πυροβολικό

 

 

M-1944 100 χιλ.

20

Μ-56 105 χιλ.

72

ΤRF1 155 χιλ.

12

MKF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

 

 

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων

FRYM-63 Plamen 128χιλ

18

BM-21 122 χιλ

  4

 Όλμοι

 

2014

Σύνολο

372 +

E-44 81χιλ.

 170

M–30/M-2 107χιλ.

 20

M-1/Μ9

 70+  (αποθηκευμένα)

RT61 120 χιλ.

112

 

 

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

Σύνολο

115

Μilan ( 15 επί των Τζιαραράκα)

  45

HOT Μαναπατς

(18  επί των VAB)

 

  70

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

Μ-72 LAW 66 χιλ.

 -

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

Apilas112 χιλ.

1000

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

Σύνολο

153

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

Μ-40Α1 106 χιλ

144

M-40 144 106 χιλ

 -

 

  

Αντιαεροπορικά 

 Μ-55 20χιλ

36

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

Mistral

εδάφους - αέρος

30

Aspide

εδάφους - αέρος

12

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

  6

3.7-In 94 χιλ.

 

 

  

 

 

 

 

Πλωτά Μέσα

 

Ακταιωροί

(Salamis και Kyrenia)

  2

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

11

Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet

-

 

  

Αεροσκάφη

 

ΒΝ-2 Islander

1

PC – 9  εκπαιδευτικό

1

 

  

 Ελικόπτερα

 

Μi – 35P

 11

SA-342 Gazelle( με HOT)

  4

MD – 500

 

AW 139 (SAR)

  2

Bell206C  LongRangers

  2

 

 

 

  

  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

 

 Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

 

   Οπλοστάσιο

 

 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

 

 

 Άρματα Μάχης

 

 61 M-48 A5 MOLF

  

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

 

80 Λεωνίδα

 

  

Πυροβολικό 

 

  

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

  

 

6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

 

  

6 M-107 175 χιλ.

 

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

  

 

 

Η αριθμητική δύναμη τω τουρκικών στρατευμάτων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2016 μειώθηκε από 43.000 σε 42.500 μετά που ένα τάγμα στρατιωτών μεταφέρθηκε για ενίσχυση της στρατιωτικής δράσης των Τούρκων στην νοτιανατολικά σύνορα της Τουρκίας. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.  

 

 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού 1

Μεραρχίες Πεζικού 2

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

Τάγματα Κομάντος 2

 

 

 

 

        

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αριθμός Στρατιωτών

 

 

42.500

 

 

Άρματα Μάχης

 

Σύνολο

348

Μ-48Α5 Τ1/Τ2

340

Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)

    8

Μ-47/48

 

 

 

Τεθωρακισμένα

Οχήματα Μεταφοράς

Προσωπικού

Σύνολο

627

ΑΑPC

361

Μ-113

266

M-59

 

 

  

Πυροβολικό

 

Συνολικά

232

Μ 101Α1 105χιλ.

  72

Μ-114Α2 155χιλ.

  18

Μ-115  203χιλ.

  12

Μ-44Τ 155χιλ.

  90

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

Τ-115 122χιλ

6

. Όλμοι

 

Σύνολο

450

81χιλ.

175

Μ-30 107χιλ.

148

ΗΥ–12 120χιλ.

127

 

.  

Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

 

Σύνολο

114

 

Μilan

  66

 

TOW

  48

 

Εκτοξευτές  Πυραύλων

 

 

M-72  LAW 66χιλ

 

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

 

 

Μ-67 90χιλ.

 

 

Μ-40Α1 106χιλ

192

 

 

 

 

 

       

 

Αντιαεροπορικά

 

Rh 202 20 χιλ.

 

GDF- 003 35χιλ

16

Μ-1 40χιλ

48

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

Stinger

50 +

Ραντάρ

 

AN/TRQ-36

-

  

 

Πλοία

 

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

 

  

 

Αεροσκάφη

 

Cessna185 ( U-17)

3

F-16C/D, F-4E

(Περιοδική στάθμευση) 

 -

 

  

Ελικόπτερα

 

Bell 205

(UH-1HIroquois)

3

 

S-70A

(Περιοδική στάθμευση)

-

AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση

1

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

 Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 

 

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

 

 Εφεδρείες

 

Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

 

 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,  

 

10.000 για τη δεύτερη γραμμή 

 

 

 

 5.000 για την τρίτη γραμμή. 

 

 

 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 

 

 

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

 

 

73 Όλμους 120 χιλ.

 

 

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

 

 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

 

 

 

Πλωτά Μέσα

 

 2 περιπολικά,

  

2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  

 

 

  

 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

 

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2800 

 

276: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  

 

Στρατός

  

2 Τάγματα Πεζικού

 

 

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 

 

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 

  

Αεροπορία

  

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 

 

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

  με 4 ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

 

 

Ναυτικό

  

 

«Operation Shader»

 Υπό τον επιχειρησιακό κωδικό OperationShader

 Σταθμεύουν στη βάση Ακρωτηρίου για επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους της Συρίας και του Ιράκ:

 1 Σμήνοςμαχητικώνμε : 8 Tornado GR4, 1 Sentinet R1, 1 A330 MR tt Voyager KC3, 1 C-130J Hercules, 4 CH-47D Chinook HC4.

 

 

 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

 

  

Αργεντινή:                   265

 

 

Αυστρία:                          5

 

  

Βραζιλία :                        1  

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο:      270

 

 

Καναδάς:                         1

 

  

Κίνα:                                2

  

 

Κροατία:                          2

 

  

Νορβηγία                         2

 

  

Ουγγαρία:                      77

 

  

Παραγουάη:                   14

 

  

Σερβία:                           46

 

  

Σλοβακία:                     159 

 

 

 

Χιλή:                               14

 

                                  858

 

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

 

  

 

 ENGLISH SUMMARY

 

 THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 2016

  The military situation in Cyprus remains basically unchanged since 2002. However in terms of defence expenditure there have been drastic reductions on the side of the Cyprus government due to political and economic considerations.

 The comparison of military forces in Cyprus 2016 stands as follows:  

 

Human Resources:

 In terms of military personnel the National Guard ( N.G.) numbers about 12,000.The number of reservist is estimated to be about 50,000.

 The entire human military resources on the side of the Republic of Cyprus including the Greek contingency ELDYK (950) is estimated to be 62.900. 

 Following the withdrawal of a battalion, the strength of the Turkish troops in Cyprus is about 42.500 compared to 43.00 in 2015. There are about 3,500 Turkish Cypriot under arms and 26,000 reservists. The total number of the military personnel on the Turkish side stands at 72,000.  

 • For everyone Cypriot National Guardsman there are 3.5  Turkish soldiers.  

 • Also, given the total number of forces on both sides, the numerical proportions are    almost one Guardsman for every Turkish soldiers ( 1:1.1 ).  

 

Main Battle Tanks:

 The National Guard currently has 134 tanks, compared to 348 on the side of the Turkish Forces. 

 It follows that, for each tank of the National Guard, the  Turks have 2.6 tanks, compared to 2.8:1 in 2012, 5.7 : 1 in 1994 and 15 : 1 in 1974.  

Taking into account the 61 M-48 possessed by ELDYK, the ratio decreases slightly to the benefit of the Republic, thus for every  N.G tanks now there are 1.7 Turkish. 

 

APC:

 The N.G. has a total of 294 APCs and the Turkish Forces have 627. :  

  For each APC National Guard there are 2.1 Turkish.  

 

Navy - Air Force: 

 The Turkish Air Force and Navy enjoy extreme superiority in the Cyprus theatre both in the air and the sea

 

Economy and Defence: In recent years, due to both political the economic considerations, defence expenditures on the side of the government of Cyprus have shrunk significantly affecting the already limited armament programs of the Republic.

 Defence budget has declined form 345.4 m. in 2010 to 318.9 m. in 2015 ( a decreased of 7.7%) whilst armaments and maintenance has been reduced from 105.4 m. to 69.3 m. for the consecutive years (a decrease of 34.2%). In 2016 defence expenditure is also estimated to be € 318.9 m. 

 It is expected that this pressure on military expenditure will continue in the foreseeable future. It is therefore unlikely that there will be any substantial reinforcement of the N. G. in terms of advance weapon systems and technology apart of some crafts for its Navy. Thus the economic situation will continue to have a negative impact on the effectiveness of the force especially if the government proceeds with its decision for shortening the length of the national service without taking sufficient measures in advance to counter possible implications on the N.G.

 

 CYPRUS CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES

 

30/05/2016

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014
  24 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS