ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2020/ THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 2020

 Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο το 2020, ενώ περαιτέρω συρρίκνωση της άμυνας του νησιού, που είναι δυνατή ένεκα υπογεννητικότητας,  περιορισμένων οικονομικών πόρων και Covid-19, αν δεν αντιμετωπιστεί θα διευρύνει ακόμα παραπάνω τη διαφορά ισχύος προς όφελος των δυνάμεων κατοχής.

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2020

  

 

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

               

 

Λευκωσία  Ιούλιος 2020

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

                                                                                                        

Οι διαφοροποιήσεις στα κατοχικά στρατεύματα και οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κ.Δ.) κατά το 2020   είναι μάλλον ενισχυτικές της τουρκικής στρατιωτικής υπεροχής στο νησί. Περαιτέρω συρρίκνωση της άμυνας της Κύπρου, που είναι δυνατή ένεκα υπογεννητικότητας,  περιορισμένων οικονομικών πόρων και Covid-19, αν δεν αντιμετωπιστεί θα διευρύνει ακόμα παραπάνω τη διαφορά ισχύος προς όφελος των δυνάμεων κατοχής. 

Η μείωση στον αριθμό των κατοχικών δυνάμεων στις 34.000 το 2019 δεν έχει αλλοιώσει την υπεροχή έναντι της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.)  η οποία ξεπερνά το όριο των τριών Τούρκων στρατιωτών για κάθε εθνοφρουρό. Ο δε μεγάλος αριθμός αρμάτων και τεθωρακισμένων, καθώς και η σε τακτά χρονικά διαστήματα ανανέωση και αναβάθμιση του οπλισμού  του κατοχικού στρατού διατηρούν ή και αυξάνουν το ανισοζύγιο δυνάμεων στο νησί.  

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την συγκέντρωση και ανάλυση στρατιωτικών δεδομένων και πληροφοριών των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα  έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις «Στρατιωτικές Δυνάμεις στην Κύπρο το  2020». 

Επισημαίνει ότι η χρησιμοποίηση των κατεχομένων από τουρκικά στρατιωτικά drones και η τυχόν υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας ναυτικής βάσης για υποστήριξη του Πολεμικού της Ναυτικού,  ξεφεύγουν από τους σκοπούς ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων που επικαλείται η Τουρκία και δίνουν άλλη διάσταση στις προθέσεις της στην περιοχή. 

Κι ενώ παραμένει ουσιαστικά αδιαμφισβήτητη η τουρκική στρατιωτική υπεροχή ιδιαίτερα στον αέρα και στη θάλασσα, ο κίνδυνος  περαιτέρω συρρίκνωσης της άμυνας της Κύπρου και μείωσης της αποτρεπτικής της ισχύς απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις είναι επί θύραις και ορατός.

 

·    Καταρχήν το κατοχικό ανθρώπινο δυναμικό είναι εξολοκλήρου μάχιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί, σε αντίθεση με της Ε.Φ. που μέχρι να εκπαιδευτούν οι νεοεισερχόμενοι, για 4 τουλάχιστο μήνες  το χρόνο μόνοοι 3.000 των Συμβασιούχων Οπλιτών αποτελούν το μάχιμο προσωπικό.

 

·    Δεύτερο, η σταθερή καθοδική τάση στα ποσοστά γεννητικότητας των τελευταίων δεκαετιών προοιωνίζει περαιτέρω μειώσεις σε στρατιωτικό προσωπικό στην Ε.Φ. με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στα προβλήματα οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσματικότητας που ήδη αντιμετωπίζει ένεκα δραστικής μείωσης της θητείας.

 

·    Τρίτο, η μείωση των κονδυλίων για την άμυνα της Κύπρου το2020 και  ιδιαίτερα της «Αμυντικής Θωράκισης» κατά 64% θα περιορίσει εξαιρετικά τις δυνατότητες ουσιαστικής ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης του οπλοστασίου της Ε.Φ. που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει επιπλέον προβλήματα ένεκα απαγορεύσεων στην εισαγωγή ρωσικού υλικού. Η πίεση για περεταίρω περισυλλογή ένεκα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 θα επηρεάσει ακόμη πιο δραστικά το βαθμό ικανότητας της Ε.Φ. 

 

Υπό τις συνθήκες καθίσταται ανέφικτη στο προβλεπτών μέλλον η ικανοποίηση του όρου της Ουάσιγκτον για εξολοκλήρου αντικατάσταση του υλικού της Ε.Φ., ως προϋπόθεση  για άρση του αμερικανικού εμπάργκο  στην πώληση οπλισμού προς την Κύπρο.

 

 

 Η ενέργεια αυτή και ιδιαίτερα η συμφωνία συμμετοχής στελεχών της Ε.Φ. σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα των ΗΠΑ στα πλαίσια της αμερικανικής εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, τείνουν να έχουν παραπάνω συμβολικό χαρακτήρα και διπλωματικές προεκτάσεις για την Κ.Δ παρά ουσιαστική στρατιωτική αξία για την άμυνα της Κύπρου.  

Να σημειωθεί ότι η Κύπρος παραμένει εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένη. Την διακρίνει η παρουσία 124.000 στρατιωτών, η εκτεταμένη στρατιωτική υποδομή, πληθώρα τοποθεσιών αποθήκευσης πολεμικού υλικού, αεροπορικές και ναυτικές βάσεις και εγκαταστάσεις. Η Κ.Δ. έχει συνάψει επίσης αμυντικές συνεργασίες με πέραν των 21 κρατών που περιλαμβάνουν και  χρησιμοποίηση της κυπριακής επικράτειας από τρίτες δυνάμεων για στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

Πιο αναλυτικά στοιχεία έχουν ως ακολούθως:

 

Έμψυχο δυναμικό

Το έμψυχο δυναμικό της Ε.Φ. είναι μειωμένο στις 9.000 σε σχέση με 10.000 το 2016/17 και 13.000 σε προηγούμενα χρόνια. Είναι η μικρότερη δύναμη των τελευταίων δεκαετιών και αυτό οφείλεται στα ολοένα χαμηλότερα ποσοστά γεννητικότητας και στη μείωση της θητείας από 24 σε 14 μήνες. Οι έφεδροι ανέρχονται στις 48.000 και το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού  με την ΕΛΔΥΚ είναι 58.000.  

Οι κατοχικών δυνάμεις είναι 34.000, ήτοι λιγότερες από 43.000 το 2019 και περίπου στα επίπεδα παλιότερων χρόνων (36.000). Αυτό οφείλεται σε μείωση της θητείας, σε αυξημένες ανάγκες εκχώρησης στρατιωτικών πόρων και προσωπικού σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες εκτός και εντός Τουρκίας. Προστιθεμένων των 3.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, το σύνολο των στρατιωτών στα κατεχόμενα είναι 63.000. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

·       Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3,7 Τούρκοι στρατιώτες.

·       Στο σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού, για κάθε ένα στρατιώτη στην Κ.Δ. αναλογούν 1,08 στρατιώτες στα κατεχόμενα.

 

Οπλισμός

 

Άρματα Μάχης: Η Ε.Φ. διαθέτει 134 άρματα μάχης όπως και το 2019 σε σύγκριση με 179 το 2011/12. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης είναι 342 σε σύγκριση με 287 το 2019 και 449 το 2015. 

      Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

·       Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,5 τουρκικά.  Λαμβανομένων ωστόσο υπόψη των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία για κάθε άρμα της Ε.Φ. μειώνεται στα 1,7 τουρκικά. 

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)/ Μάχης: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 364 ΤΟΜΠ εκ των οποίων τα 70 είναι Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 642 εκ των οποίων τα 147 είναι ΤΟΜΑ.  

·         Δηλαδή για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Ε.Φ. αναλογούν 2,5 τουρκικά και για κάθε ΤΟΜΑ αναλογούν 2,1 τουρκικά.

 

Άλλος Οπλισμός: Στο σύνολο του οπλισμός και του υλικού της Ε.Φ. η κατάσταση παραμένει αριθμητικά αμετάβλητη και σημαντικό μέρους αυτού πεπαλαιωμένο. Στις κατοχικές δυνάμεις υπήρξε κάποια μείωση σε όλμους και πυροβόλα και αύξηση σε πολυεκτοξευτήρες πυραύλων και αντιαεροπορικά.

 

Αεροπορία – Ναυτικό:

Ένεκα απουσίας αντίστοιχων κυπριακών αεροπορικών και ναυτικών μέσων, η Τουρκία έχει πλήρη υπεροχή στον αέρα και στη θάλασσα. Οι αντιαεροπορικές δυνατότητες της Κ.Δ, αν και αξιοσημείωτες ένεκα TorM-1 και Buk Μ1-2, είναι περιορισμένες στο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την Τουρκική Αεροπορία. Στο Ναυτικό, η Κύπρος διαθέτει αριθμό σκαφών για περιπολίες και επιχειρήσεις SAR αλλά εκτός από κάποια  βλήματα Exoset, δεν υπάρχει ουσιαστική ικανότητα αντιμετώπισης του τουρκικού στόλου ή των παράνομων γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ που πραγματοποιούνται υπό την προστασία του. 

Η χρησιμοποίηση της βάσης στο Λευκόνοικο από τουρκικά μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα BayraktarTB2 και η σχεδιαζόμενη δυνατότητα ναυτικής αξιοποίησης εκτάσεων γης ανατολικά της Αμμοχώστου ενισχύουν τον στρατιωτικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

 

Άμυνα – Οικονομία: Ο προϋπολογισμό της Κ.Δ. για την άμυνα το 2020 ανέρχεται στα €367εκ. και είναι κατά 15% λιγότερος από τον προηγούμενο χρόνο. Σε αντίθεση με το μισθολόγιο, που αυξάνεται κατά 8%, το εξοπλιστικό προγράμματα της  ΚΔ, το οποίο - όπως και το ποσό που διατίθεται για σκοπούς συντήρησης και ανταλλακτικών – μειώνεται περαιτέρω, κατά 64%,  ήτοι από  € 120.6 εκ. το 2019 σε €43.5 εκ. το 2020.

 Η μείωση αυτή, η οποία αναμένεαι να είναι ακόμη πιο δραστική ένεκα των οικονομικών επιπτώσεων του Covid-19, είναι καταδεκτική της χαμηλότερης ιεράρχηση της άμυνας ως  τομέα κρατικής προτεραιότητα, καθιστώντας σχεδόν ανύπαρκτα τα περιθώρια ενίσχυσης της.

 

Βρετανικές δυνάμεις: Η βασικήδύναμη  των Βρετανών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο ανέρχεται στις 2260, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στην περιοχή έχουν ενισχυθεί με πρόσθετες αεροπορικές δυνάμεις. Ένα σμήνος 8 μαχητικών αεροσκαφών τύπου TornadoGR4 και 6 TyphoonFGR4, σταθμεύουν στο Ακρωτήρι για δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα πλαίσια της “ΟperationShader”.

 

 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Κάπως μειωμένη σε στρατιωτικό προσωπικό παρουσιάζεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η οποία ανέρχεται στα 815.

 

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως  για παράδειγμα το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ, το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, η Διεθνής Τράπεζα,  κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται διάφοροι παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλα  υποκειμενικά στοιχεία.

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2020

           COMPARISON OF MILITARY FORCES IN CYPRUS, 2020

 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 

SECTIONS

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ. ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ/

TURKISH OCUPATION

FORCES

(α)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΦΡΟΥΡΑ/

CYPRUS

NATIONAL

GUARD

(β)

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ/

RATIO

 

(α) : (β)

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

Military Μanpower

 

34.000

 

9.000

 

3,7:1

ΆρματαΜάχης

Main Battle Tanks

 

342

 

134

 

2,5:1

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού

 

492

 

294

 

1,6:1

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης

 

147

 

70

 

2,1:1

Πυροβόλα

Artillery

 

228

 

128

 

1,7:1

Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων

MLR

 

9

 

22

 

1:2,4

Όλμοι

Mortars

 

376

 

372

 

1:1

ΠΑΟ

SP

 

192

 

153

 

1,2:1

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα

Anti-tank

 

114

 

115

 

1:1

Αντιαεροπορικά μέσα

Antiaircraft

 

170

 

108

 

1,5:1

 

 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για το 2020 παρατίθενται πιο κάτω. 

 

 

 

 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

 

Description: Image result for national guard cyprus

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σύνολο στρατιωτών

9.000

 

 

 

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό/ Εφεδρείες 

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) ανέρχεται γύρω στις 9.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν τώρα δεκατετράμηνη θητεία. 

Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 48.000 περίπου.

Το δυναμικό της Ε.Φ. και ιδιαίτερα των κληρωτών έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια ένεκα μειωμένου ρυθμού αύξησης του πληθυσμού και  ιδιαίτερα της μείωσης της θητείας από 24 σε 14 μήνες το 2016, παρόλο που έχουν προσληφθεί γύρω στους 3.000 εθελοντές συμβασιούχοι οπλίτες. 

Η δύναμη των κληρωτών και των Συμβασιούχων Οπλιτών ανέρχεται γύρω  6.000 –ενώ για τέσσερεις μήνες του  έτους το μάχιμο δυναμικό είναι μόνο 3.000.

 

Διοίκηση – Δομή

 

Η έδρα της Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς είναι η Λευκωσία.

Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία).

 

Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται από ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Διοίκηση

Καταδρομές /Ειδικές

Δυνάμεις

 

1 Σύνταγμα +

 

1 Τάγμα

 

Ελιγμών

 

 

Μηχανοποιημένες

   Βαρέα Μέσα

   Ελαφρά Μέσα

1Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

 

 (2Τεθωρακισμένα Τάγματα,

   1 Τεθωρακισμένο

  Τάγμα Πεζικού)

 

4 Ταξιαρχίες

1 Ταξιαρχία,

1 Σύνταγμα

Υποστήριξης

   Διοίκηση

   Πυροβολικό

   Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

 

8 Τάγματα

1 Ταξιαρχία

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

 

 

Description: Related imageΆρματα Μάχης 

Σύνολο

134

T-80U

82

ΑΜΧ-30Β-2

52

 

 

Description: Image result for Εθνικη Φρουρά ΕΕ-9 CascavelΤεθωρακισμένα

Οχήματα  Αναγνωριστικά

Σύνολο

  84

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

  69

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

 

 

Description: https://i2.wp.com/www.defence-point.gr/news/wp-content/uploads/2011/06/BMP-3.jpgΤεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης 

 Σύνολο

70

BOVM16 Milos

 σερβικής κατασκευής

 8

BMP-3

ρωσικής κατασκευής

43

 

 

Description: C:\Users\user\Pictures\ΚΥΠΡΟΣ\ARV.jpgΟχήματα Συντήρησης/  Μηχανικού

Σύνολο

  3

ΑΜΧ-30D

2

BREM-1

1

 

Description: Image result for εΘΝΙΚΉ φΡΟΥΡΆ λεωνιδας τομπΤεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)

   

Σύνολο

 

 294

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

 168

VAB

γαλλικής κατασκευής

 126

 

Description: Image result for Zuzana 155 χιλ.Πυροβολικό 

 

 

M-1944 100 χιλ.

20

Μ-56 105 χιλ.

72

ΤRF1 155 χιλ.

12

MkF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

 

 

12

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

Nora B52 155χιλ

Αυτοκινούμενα*

2+

 

Παραγγέλθηκαν 24 από Σερβία και άρχισε η παράδοση των πρώτων συστοιχιών το Σεπτέμβρη του 2019

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες

Βλημάτων

FRYM-63

Plamen 128χιλ

 

18

BM-21 122 χιλ

  4

 Όλμοι 

 

Σύνολο

372 +

E-44 81χιλ.

 170

M–30/M-2 107χιλ.

 20

RT61 120 χιλ.

112

 

 

 

Description: Image result for Milan on JararacaΑντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

Σύνολο

115

Μilan ( 15 επί των Τζιαραράκα)

  45

HOT Μαναπατς

(18  επί των VAB)

 

  70

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

Μ-72 LAW 66 χιλ.

 -

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

Apilas112 χιλ.

1000

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

Σύνολο

153

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

Μ-40Α1 106 χιλ

144

M-40 144 106 χιλ

 -

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Buk-M1-2_9A310M1-2.jpg/800px-Buk-M1-2_9A310M1-2.jpgΑντιαεροπορικά       

 Μ-55 20χιλ

36

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

Mistral

εδάφους - αέρος

30

Aspide

εδάφους - αέρος

12

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

6

9k 37M1 Buk M1-2

4

3.7-In 94 χιλ.

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Description: Gifted Omani vessel christened at Larnaca ceremonyΠλωτά Μέσα

 

 

 

Ακταιωροί

(Salamisκαι Kyrenia)

2

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

11

Περιπολικά ανοικτής θαλάσσης (1δωρεάν Ομάν, 1 αγορά από Ισραήλ Saar 4.5)

 

 

 

2

Μοίρα παράκτιας άμυνας,

με  3 ΜΜ- Exocet

 

Description: C:\Users\user\Pictures\ΚΥΠΡΟΣ\download.jpgΑεροσκάφη

 

 

 

ΒΝ-2Β  Islander

1

PC – 9  εκπαιδευτικό

1

  

Description: Related image Ελικόπτερα

 

 

Μi – 35P

 11

SA-342 Gazelle( με HOT)

  4

MD – 500

 

AW 139 (SAR)

  3

Bell206C 

LongRangers

  2

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

 

Οπλοστάσιο

 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

 

 Άρματα Μάχης

 61 M-48 A5 MOLF

  

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

80 Λεωνίδα

 

 Πυροβολικό 

 12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

 6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

 6 M-107 175 χιλ.

 

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

Στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Αριθμός Στρατιωτών

 

 

34.000

Η αριθμητική δύναμη τω τουρκικών στρατευμάτων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2020 ανέρχεται στις 34.000 περίπου – με διάφορες αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα μείωσης της θητείας και αναγκών σε άλλα μέτωπα.

 

Διοίκηση / Οργάνωση

Text Box: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού 2
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1
Τάγματα Καταδρομών 2

Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζιντζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται ακόμη σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ. Περιλαμβάνει δύο μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και τάγματα ειδικών δυνάμεων και καταδρομών

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

 

 

Description: Related imageΆρματα Μάχης

 

 

Σύνολο

342

Μ-48Α5 Τ2

300

Leopard 2A4

  42

 

 

Τεθωρακι-σμένα

Οχήματα Μεταφοράς

Description: Image result for turkish armoured personnel carrier AAPCΠροσωπικού &                     Μάχης

Σύνολο

492

ΑΑPC

106

Μ-113

386

ACV AIFV (Μάχης)

147

 

Πυροβολικό

Συνολικά

258

Μ 101Α1 105χιλ.

  36

Μ-114Α2 155χιλ.

  36

Μ-115  203χιλ.

  12

Μ-44Τ 155χιλ.

  30

M-52T1 155χιλ.

144

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

 

Τ-115 122χιλ

    9

. Όλμοι 

 

 

Σύνολο

376

81χιλ.

171

Μ-30 107χιλ.

  70

ΗΥ–12 120χιλ.

135

 

 

 

. Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

 

 

 

Σύνολο

126

 

 

Μilan

  66

 

 

TOW

  60

 

 

Description: Related imageΕκτοξευτές  Πυραύλων

 

 

 

 

M-72  LAW 66χιλ

 

 

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

 

 

 

Μ-67 90χιλ.

 

 

 

Μ-40Α1 106χιλ

219

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιαεροπορικά

 

Rh 202 20 χιλ.

44

GDF- 003 35χιλ

28

Μ-1 40χιλ.

78

GAI-D01

 

 

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

 

FIM-92

50 +

Ραντάρ

 

AN/TRQ-36

-

 

 

Πλοία

 

 

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

 

 

Αεροσκάφη

 

 

Description: Image result for Τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα 

Cessna185 ( U-17)

3

F-16C/D, F-4E

(Περιοδική στάθμευση) 

 -

Description: Image result for Bell 205 UH-1H Iroquois turkeyΕλικόπτερα

 

 

 

 

Bell 205

(UH-1HIroquois)

1

 

S-70A

(Περιοδική στάθμευση)

-

AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση

2

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων 

 

  

 

 

Description: The Bayraktar TB2 drone is pictured Dec. 16, 2019, at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus.Μη Επανδρωμενα

Ιπτάμενα

                    Οχήματα

 Bayraktar TB2

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.000. ( 15 μήνες θητεία).

 

Εφεδρείες

Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000

Υπηρετούν έως το 50έτος της ηλικίας τους 

 

7 τάγματα πεζικού

 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από:

 5 τάγματα πεζικού

 

 

Οπλισμός (ελαφρύς):

 

73 Όλμους 120 χιλ.

 

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

 

Πλωτά Μέσα

 

2 περιπολικά,

 

2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  

 

 

 

 

 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Description: MinistryofDefence.svg 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:  2260 

278: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

 

Στρατός

 

2 Τάγματα Πεζικού

 

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 

Αεροπορία

 

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 

 με 4 ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

 

Ναυτικό

 

 

 

«OperationShader»

Description: Image result for Tornado GR4 at Akrotiri cyprus

Υπό τον επιχειρησιακό κωδικό OperationShader σταθμεύουν στη βάση Ακρωτηρίου για επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους της Συρίας και του Ιράκ:

Προσωπικό: 500

1 Σμήνος μαχητικών με : 8 TornadoGR4

6 Typhoon FGR4

2 Sentine R1

1 E-3D Sentry

1 A330 MR TT Voyager KC3

2 C-130J Hercules

 

 

 

 

 

 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/v/t1.0-1/c0.0.160.160/p160x160/11182253_814470748636311_471096116691802801_n.jpg?oh=53958acba08e29e034a93860a89639b5&oe=5611930B&__gda__=1444794798_2198d168a3a62d31a945e31181a9a2b8 

 

 Αργεντινή:                   244

 

Αυστρία:                          4

 

Αυστραλία                       3

 

Βραζιλία :                        2 

 

Γκάνα                              1

 

Ηνωμένο Βασίλειο:        278

 

Ινδία                                1

 

Καναδάς:                          1

 

Ουγγαρία:                       11

         

Πακιστάν                          1

 

Παραγουάη:                    12

 

Σερβία:                            3

 

Σλοβακία:                      242

 

Χιλή:                               12

                                      815   

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς.   

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα  των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους  στην  τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο  οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη  του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014
  24 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END)  Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS