ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2020 / THE MILITARY BALANCE OF GREECE AND TURKEY 2020

  Υπό το πρίσμα των καταστρεπτικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, μια ελληνοτουρκική στρατιωτική αναμέτρηση όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα και την Τουρκία αλλά θα έχει σοβαρές προεκτάσεις και περιπλοκές διεθνώς, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και πέραν από αυτή.

 

 

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2020

 

 

Ανάλυση Δρ Άριστος Αριστοτέλους*

 

Ανάλυση Δρ Άριστος Αριστοτέλους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν και παραμένουν δύο αξιόλογες στρατιωτικά χώρες στο χώρο των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολική Ευρώπη και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία είναι επίσης σημαντικός δρώντας στην Καυκασία και Μέση Ανατολή με ανοίγματα στη Βόρεια Αφρική και με αναθεωρητικές τάσεις και φιλοδοξίες που εκδηλώνονται με την επιθετικογενή  συμπεριφορά της έναντι χωρών της γύρω περιοχής και πέραν από αυτή.

Ελλάδα και Τουρκία εκτός από «σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ είναι αντίπαλοι σε εθνικά ζητήματα όπως το Κυπριακό και το Αιγαίο, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν σημεία τριβής που σε ορισμένες περιπτώσεις η τουρκική πολιτική της κανονιοφόρου τους έφεραν στα πρόθυρα θερμής αντιπαράθεσης. Πιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας ελληνοτουρκική στρατιωτικής αντιπαράθεσης είναι το ερώτημα που απασχολεί αρκετούς πολιτικούς, αναλυτές και πολίτες. Συνάρτηση με αυτό τον προβληματισμό έχουν οι δυνάμεις και οι στρατιωτικές ικανότητες που διαθέτει η κάθε πλευρά και που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Η παρούσα έκθεση καταγράφει, αναλύει και συγκρίνει τις στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών και τις ικανότητές τους κατά το 2020 επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στα δύο στρατόπεδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2014. Προς το σκοπό αυτό παρατίθενται πιο κάτω τα γενικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση στρατιωτικών στοιχείων τα οποία εκτίθενται κατόπιν υπό μορφή πινάκων  οργανωμένων σε ενότητες ανάλογα με το Όπλο, ήτοι Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, συνοδευόμενων από σχόλια εκεί που κρίνεται αναγκαίο.

Τα στοιχεία είναι κυρίως ποσοτικά και προέρχονται από έγκυρες, ανεξάρτητες και προσβάσιμες πηγές, όπως το IISS, toSIPRI, OSCE, καθώς και από οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και τη CIA, περιλαμβανομένου και πληροφοριακού υλικού που κατέχει το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Για την Αθήνα η κύρια στρατιωτική απειλή προέρχεται από την πλευρά της Τουρκίας,  τις δραστηριότητες της στην περιοχή του Έβρου, τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και τους σχεδιασμούς της όσον αφορά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρο. Η πρόθεση της Άγκυρας να προχωρήσει σε σεισμολογικές έρευνες σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ότι παραβιάζεται η εθνική της  κυριαρχίας  φέρνει τις δύο χώρες στα πρόθυρα κρίσης με φόντο τη δυνατότητα εκατέρωθεν έμμεση ή  άμεση χρήση της στρατιωτικής ισχύος είτε ως μοχλό  πίεσης είτε για την προάσπιση ή προώθηση εθνικών συμφερόντων. 

Κάτω από τις δοσμένες συνθήκες η  Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση προκλήσεων κατά της ασφάλειας της και κυρίως την στρατιωτική απειλή από την Τουρκία. Η Άγκυρα επίσης διαθέτει μεγάλα κονδύλια  για να αντιμετωπίσει απειλές από πολύ περισσότερες κατευθύνσεις, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής πίεσης που μπορεί να ασκήσει κατά της Ελλάδας αφού είναι αναγκασμένη να εκχωρεί δυνάμεις της και σε άλλα ίσως πιο κρίσιμα μέτωπα όπως η Συρία και τώρα η Λιβύη.

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης όπως και παλιότερες εκθέσεις του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών υποδεικνύουν ότι η Τουρκία, βάση των στρατιωτικών στοιχείων που παρατίθενται πιο κάτω,  είχε και θα συνεχίσει να έχει αριθμητική υπεροχή έναντι της Ελλάδος σε διάφορους τομείς - σε ορισμένες περιπτώσεις και ποιοτική. Ωστόσο, με εξαίρεση το ανθρώπινο δυναμικό, η πλεονεκτική θέση της Τουρκίας δεν είναι ούτε συντριπτική, ούτε και αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής αναμέτρησης στον ελληνοτουρκικό χώρο. Αντίθετα η πιθανότητα συντριβής με σοβαρές συνέπειες και για την ίδια δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Υπό το πρίσμα των καταστρεπτικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, μια ελληνοτουρκική στρατιωτική αναμέτρηση όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα και την Τουρκία αλλά θα έχει σοβαρές προεκτάσεις και περιπλοκές διεθνώς, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και πέραν από αυτή.  

Παρακάτω παραθέτονται συγκεντρωτικά και περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες διαπιστώσεις της Μελέτης για το ισοζύγιο των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών

Ο πληθυσμόςτης Ελλάδας το 2020 ήταν 10.761.253 σε σχέση με 10.772.967 το 2014.

Στην Τουρκία ο πληθυσμός το 2020 ανερχόταν στα 81.257.239 σε σύγκριση με 80.694.485 το 2014.

Το εν ενεργεία στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό:  Παρά τις μειώσεις που σημειώθηκαν στο εν ενεργεία στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό της,  η Τουρκία με 355.200 άτομα υπό τα όπλα, διαθέτει ακόμη το μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων στο χώρο της Ευρώπης. Ακολουθούν η Γαλλία με 204.000, η Γερμανία με 181.000, η Ιταλία  με 166.000,το Ηνωμένο Βασίλειο με 148.000 και η Ελλάδα με 142.350.

Όσον αφορά  τις αναλογίες δυνάμεων Ελλάδας – Τουρκίας παρουσιάζονται  σήμερα μειωμένες στο 2,4 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε Έλληνα σε σύγκριση με 3,5 : 1 το 2014 και προφανώς έχουν επηρεαστεί από την μείωση της θητείας αλλά και από τις μαζικές εκκαθαρίσεις φερόμενων αντιφρονούντων στο καθεστώτος Ερντογάν ανάμεσα στις τάξεις των στελεχών και ανώτερων αξιωματικών στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις

 

ΣΤΡΑΤΟΣ

Το ανθρώπινο δυναμικού του Στρατού: Ελλάδα 93.500, Τουρκία 260.200. Εδώ παρατηρείται μικρή αύξηση στις δυνάμεις της ελληνικής πλευράς και  σημαντική μείωση  στις τουρκικές. Ως εκ τούτου οι  αναλογίες δυνάμεων από 3,5 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε  Έλληνα που ήταν το 2014 διαφοροποιήθηκαν σε  2,5 : 1 το 2020.

Άρματα Μάχης: Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 1.328 άρματα μάχης και η Τουρκία 2.379. Το 2014 η Ελλάδα διέθετε 1.462 και η Τουρκία 2.504. Οι εκατέρωθεν μειώσεις διατήρησαν αναλλοίωτο το συσχετισμό δυνάμεων αφού το 2020 όπως και το 2014 για κάθε 1 ελληνικό άρμα αναλογούσαν 1,7 τουρκικά. Να σημειωθεί ότι και οι δύο πλευρές διαθέτουν γερμανικά και αμερικανικά άρματα μάχης όπως Leopard, M-60 και M-48.

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού: Αισθητή αύξηση κατά 648 παρατηρείται στα ΤΟΜΠ της ελληνικής πλευράς σε σχέση με  το 2014 και καμία στην τουρκική.

Έτσι οι αναλογίες δυνάμεων μειώθηκαν από 1,9 τουρκικά άρματα για κάθε ελληνικό το 2014 σε 1,4 : 1  το 2020.

Οι τουρκικές δυνάμεις καταγράφουν σημαντική αύξηση σε τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα (PPV και  AUVCobra).

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης: Παραμένουν περίπου στα ίδια αριθμητικά επίπεδα όπως και το 2014, ήτοι: Ελλάδα 398 και Τουρκία 645.

Αναγνωριστικά θωρακισμένα Οχήματα: Ελλάδα: 242 σε σύγκριση με 229 το 2014 (13 περισσότερα). Τουρκία: 250 σε σχέση με 329 το 2014 (μειωμένα κατά 79)

Πυροβολικό: Μετά από αισθητή μείωση στο δυναμικό της ελληνικής  πλευράς όσον αφορά τον τομέα αυτό και αντίστοιχη αύξηση στην τουρκική πλευρά κατά την τελευταία δεκαετία, το 2020 η Ελλάδα παρουσιάζεται τώρα ενισχυμένη σε πυροβόλα.

Αντιαρματικά: Σχετικά με τα αντιαρματικά ( αυτοκινούμενα και φορητά) η Ελλάδα είναι σήμερα περισσότερο ενισχυμένη από την Τουρκία παρόλο που η δεύτερη συνεχίζει να υπερτερεί ελαφρά.

Μεταγωγικά Αεροσκάφη Στρατού: Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας τα αεροσκάφη του τύπου αυτού παρέμεναν στα ίδια αριθμητικά επίπεδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, ήτοι 18 και 38 αντίστοιχα. Το 2020 ωστόσο παρατηρείται μία αύξησα κατά 11 Μεταγωγικά στην τουρκική πλευρά φτάνοντας στα 49.

Ελικόπτερα στρατού: Το 2020 παρατηρείται αύξηση στο στόλο των ελικοπτέρων και στις δύο χώρες σε σύγκριση με το 2014: Κατά 11 στην Ελλάδα που διαθέτει τώρα 168 και κατά 87 στην Τουρκία φθάνοντας τα 330.

 Αντιαεροπορική Άμυνα: Η Τουρκία διαθέτει σχεδόν διπλάσια αντιαεροπορικά μέσα από την Ελλάδα, κυρίως ένεκα της πολύ μεγαλύτερης έκτασης του χώρου που έχει να καλύψει η τουρκική πλευρά.

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στο Ναυτικό, η Τουρκία στο διάστημα της δεκαετίας 2004 – 2014 έχει μειώσει τις δυνάμεις της κατά 4.150 και η Ελλάδα κατά 250 φτάνοντας τους  48.600 προσωπικό η πρώτη και σε 19.000 η δεύτερη. Σήμερα διαθέτουν ακόμη λιγότερο ναυτικό προσωπικό και οι δύο χώρες ήτοι 45.000 η Τουρκία και 16.300 η Ελλάδα.

Στόλος                                                                                                                                                     

Υποβρύχια: Η Ελλάδα διαθέτει 11 υποβρύχια και η Τουρκία 12. Τα υποβρύχια είναι γερμανικής προέλευσης και στις δύο χώρες. Φρεγάτες: Μετά από μείωση κατά μία φρεγάτα στις αντίστοιχες πλευρές η σύγκριση το 2020 επανήλθε στα ίδια επίπεδα όσον αφορά τον τομέα αυτό. Η Ελλάδα διαθέτει 13 φρεγάτες και η Τουρκία 19.

Κορβέτες, Περιπολικά, και άλλα μέσα: Η Ελλάδα έχει 5 κορβέτες, 33 περιπολικά και 20 αποβατικά (5 πλοία), καθώς και 9 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων. Αντίστοιχα η Τουρκία διαθέτει 6 Κορβέτες, 41 περιπολικά και 35 αποβατικά (5 πλοία), καθώς και 79 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων.

Ναυτική Αεροπορία: Η Ελλάδα διαθέτει 5 αεροσκάφη τύπου P-COrion κατά υποβρυχίων και η Τουρκία 13 από τα οποία τα 6 είναι περιπολικά (αστυνόμευσης) και τα 7 ελαφρά μεταφορικά. Επίσης η Ελλάδα διαθέτει 20 ελικόπτερα ( 18 κατά υποβρυχίων και 2 πολλαπλής χρήσης) και η Τουρκία 29 επιθετικά.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της Αεροπορίας στην Ελλάδα ανέρχεται στις 21.000 και είναι  μειωμένο κατά 5.600 σε σύγκριση με το 2014. Στην Τουρκία είναι 50.000 ήτοι μειωμένο κατά 10.000 σε σχέση με το 2014.

Μαχητικά Αεροσκάφη : Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ελληνικής  Πολεμικής Αεροπορίας το 2020 είναι μειωμένα. Σήμερα ανέρχονται στα 231 σε σχέση με 262 το 2014 και 283 το 2004.

Ακόμη πιο αισθητή είναι η μείωση στην τουρκική πλευρά, όπου τα μαχητικά αεροσκάφη ανέρχονται στα 308 σε σχέση με 352 το 2014 και 407 το 2004.

Αναγνωριστικά Αεροσκάφη: 28 η Ελλάδα και 38 η Τουρκία.

Αεροσκάφη Έγκαιρης Προειδοποίησης: Η Ελλάδα διαθέτει 4 τύπου ΕΜΒ-145  ΑΜΒ-145AEW όπως και το 2014. Η Τουρκία διαθέτει επίσης 4 τύπου B-737 AEW τώρα, σε σχέση με 1 που διέθετε το 2014.

Μεταφορικά Αεροσκάφη και Ελικόπτερα: Η Ελλάδα διαθέτει 23 C-160, Hercules και Spartan (συν 3 ελαφρά Μεταγωγικά)  και 31 ελικόπτερα ελαφρά και μέσου τύπου. Η Τουρκία  διαθέτει 88 μεταφορικά αεροσκάφη  C-27, Hercules και Spartan και 35 ελικόπτερα.

Αεροσκάφη Ιπτάμενου Ανεφοδιασμού: Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 7 τέτοια αεροσκάφη και καθόλου η Ελλάδα.

Αεροπορική Άμυνα: Η Ελλάδα παρουσιάζεται σε σχετικά καλύτερη θέση με τους αμερικανικούς Patriot και τους ρωσικούς S-300 PMU-1. Η Τουρκία διαθέτει τους MIM-23 Hawk ΜΙΜ- NikeHercules.

 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η αμυντική δραστηριότητα, παρόλο που από την Μεταπολεμική περίοδο  παραμένει ακόμη αρκετά αυξημένη στην Ελλάδα και την Τουρκία, εντούτοις οι δαπάνες για την άμυνα στις δύο χώρες παρουσιάζουν κάμψη σε σχέση με τα επίπεδα του 2014. Η μείωση στις αμυντικές δαπάνες προβληματίζει  ιδιαίτερα την Ελλάδα αφού  η Τουρκία συνεχίζει να δαπανά τα διπλάσια της, αλλά και γιατί αυτές ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)  όσο και ως Κατά Κεφαλήν Δαπάνη για την Άμυνα (ΚΚΔΑ) είναι οι υψηλότερες στον ευρωπαϊκό, ασκώντας πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς της χώρας.

Οι μειωμένες δαπάνες για την άμυνα επηρεάζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη συντήρηση, την εκπαίδευση και ενδεχόμενα το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το κύρος της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, τα οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει  με αιματηρές οικονομικές θυσίες. Παρά ταύτα η Ελλάδα σε αντίθεση με την Τουρκία, που πλήττεται  ακόμη από τα εσωτερικά της προβλήματα, μπόρεσε να διατηρήσει σε υψηλότερα επίπεδα τη συνοχή και αποτελεσματικότητα των δυνάμεων της.

 Τα στοιχεία για τις αμυντικές δαπάνες  δείχνουν τα εξής: Στην Ελλάδα  τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες  για την άμυνα σημειώνουν συνεχή μείωση. Από  $5.6 δις που ήταν το 2014 μειώθηκαν στα $4.7δις και από τότε μέχρι το 2019 κυμαίνονται μεταξύ 4.6 δις και 4.8δις.

Εντούτοις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα στο χώρο του ΝΑΤΟ με 2,29 %, μετά τις ΗΠΑ (3,26%)και τη Βουλγαρία (3,1%), καθώς και ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) όπου ο μέσος όρος είναι 1,44%.

Στην Τουρκία οι δαπάνες για την άμυνα από $10.9 δις το 2014 μειώθηκαν στα $8.3 δις κυρίως ένεκα των οικονομικών δυσκολιών. Το 2015  έφτασαν τα $8.7 δις,  το 2016, τα $7.8 δις το 2017 τα $8.3, το 2018 τα $8.1 δις και το 2019 τα $8.3δις.

Σημειώνεται επίσης ότι σε αντίθεση με παλιότερες εποχές όταν η Τουρκία (μαζί με την Ελλάδα) κατείχε την υψηλότερη θέση όσον αφορά τις δαπάνες για την άμυνα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ( 2% -  5%), σήμερα η τουρκική άμυνα απορροφά το 1,09 % του ΑΕΠ, ενώ το 2014 το 1,25 % του ΑΕΠ.

Συγκριτικά οι δαπάνες για την άμυνα στην Τουρκία το 2019 ήταν χαμηλότερες και από το μέσο όρο αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. (1.44%).

Η Κατά Κεφαλήν Δαπάνη για την Άμυνα (ΚΚΔΑ): Το 2019  ενώ ο μέσος όρος της ΚΚΔΑ στην Ευρώπη γενικά ήταν $402, στην Ελλάδα ήταν $450.

Επίσης στη Βουλγαρία που  είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό επί του ΑΕΠ με δεύτερη την Ελλάδα, η ΚΚΔΑ ήταν $296 και στην Τουρκία $99.

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ

 

 

                                  ΣΤΡΑΤΟΣ – Army

ΣΤΡΑΤΟΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Army Military Personnel)      

 Σύνολο

 

Total

2020

Σύνολο

 

Total

2014

Σύνολο

 

Total

2004

 ΕΛΛΑΔΑ


 

 

Μόνιμο Προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί (Conscripts)

Σύνολο ( Total)

 

Έφεδροι (Reservists)

  

  48.500

   45,000

93.500

 

181.500

 

48.450

   37.700

 86.150

 

177,650

 

 

 

110,000

 

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ

 

ΜόνιμοΠροσωπικό   (Professionals)

 Κληρωτοί   (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

Έφεδροι (Reservists)

  

   62.000

 200.200

260.200

 

258.700

 

77,000

325,000

402,000

 

258,700

 

 

 

402,000

 

Το 2020 παρουσιάζεται αυξημένη κατά 7.000  άτομα η ελληνική πλευρά σε σχέση με το 2014 και αντίστοιχη μείωση 141.800 στις τουρκικές δυνάμεις. Οι αναλογία δυνάμεων από 4,5  Τούρκοι στρατιώτες για κάθε  Έλληνα στρατιώτη το 2014 μειώνεται σε 2,8: 1 το 2020. Αυξημένη είναι και η δύναμη της Ελληνικής Εφεδρείας.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Organisation)

 


ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( H.Q.)

4 Διοικήσεις Σωμάτων

1 Θωρακισμένη Μεραρχία

3 Μηχανοκίνητες Μεραρχίες    Πεζικού

1 Μεραρχία Πεζικού

1 Διοίκηση Σώματος     Λογισμικής

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (SpecialForces)

1Ταξιαρχία Αμφίβιων Δυνάμεων

1 Τάγμα Καταδρομών/ Αλεξιπτωτιστών

 

ΕΛΙΓΜΟΙ ( Maneuver)

Αναγνωριστικά, Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητα,

Ελαφρά, Αεροπορικών Ελιγμών, Αεροπλοήγηση

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ ( Support)

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (H.Q.)

4 Διοικήσεις Στρατιών

9 Διοικήσεις Σωμάτων

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (SpecialForces)

4 Τάγματα Καταδρομών

1 Τάγμα Ορεινών Καταδρομών

1 Σύνταγμα Καταδρομέων

 

 

ΕΛΙΓΜΟΙ (Maneuver)

Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητοι, Ελαφρά

Αεροπλοήγηση

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ (Support)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ΑΡΜΑΤΑΜΑΧΗΣ

(Main Battle Tanks)

 

2020

 

2014

 

2004

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

Leopard          

Μ-60 A1/A3

M48A5

Σύνολο  (Total)

 

  853

100

375

1.328

 

879

  208

  375    

1.462

 

 

 

 

1.723

 


  ΤΟΥΡΚΙΑ

 

Leopard

Μ-60                 

Μ-48

T1/T2 (2000  αποθηκευμένα - stored)

 

Σύνολο  (Total)

 

  719

  916

  750

 

---

 

2.379

 

722

  932

  850

 

---

 2.504

 

 

 

 

 

 

 

4.205

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μειώσεις σε άρματα μάχης και στις δύο πλευρές άφησαν περίπου στα ίδια επίπεδα τις αναλογίες δυνάμεων. Το 2020  αναλογούν 1,7 τουρκικά άρματα μάχης όπως και το 2014, ενώ το 2004 ήταν 2,4:1 υπέρ της Τουρκίας.

 

 

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(ArmouredPersonnelCarrier)                  

 

 

2020

 

2014

 

2004

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Leonidas

M113A1/A2

M577

Σύνολο (Total)

 

PPV

2.108 

 

 

2.567 

89

 1,685

      98       

1.883    

 

 

 

1.640

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ

AC AAPC

M113/M113A1/M113A2

Σύνολο (Total)

 

PPV

AUV Cobra

 

 

823

2813

3.636

 

700

882  

830

 2813

3.643

 

 

 

3.643

 

Τα ελληνικά ΤΟΜΑ αυξήθηκαν από 1,640 το 2004 σε 1,883 το 2014 και σε 2,567 το 2020. Τα τουρκικά παραμένουν στα 3,643 αλλά σημαντική αύξηση σημειώνεται το 2020 τα τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα (PPV και AUV).

  

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

 (InfantryFightingVehicles)

2020

2014

2004

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

BPT - 1

 

398

     398

 

 

501

 ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

ACV AIFV

 

645

      650

 

 

 

650

 

Καμία ουσιαστική αριθμητική διαφοροποίηση δεν παρατηρείται στα ΤΟΠΜ το 2020. Οι αναλογίες δυνάμεων παραμένουν 1,6 τουρκικά ΤΟΜΠ για κάθε ένα ελληνικό όπως και το 2014.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ

(Reconnaissance)   

   2020

2014

2004

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

VBL/Μ-8, Μ1114

 

  242

 

   229

 

 

    

175

 ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

AKrep

 

250

     

320

    

250

 

Το 2017 ο αριθμός των τα αναγνωριστικών παρέμεινε ο ίδιος όπως και το 2014 στην ελληνική πλευρά,  ενώ είναι μειωμένος κατά 70 στην τουρκική πλευρά.

 

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

(Artillery)       

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα Πυροβόλα ( SP)

ΤΟWED

Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων

(MRL)

Όλμοι (Mortars)

Σύνολο (Total)

Μικρού Βεληνεκούς Βαλλιστικά Βλήματα (AGM-140, ATACMS)

 

    587

    557

    145

2.320

 3.609

    547

    410

    147

2.249

   3.353

 

 

 

 

 4.660

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑυτοκινούμεναΠυροβόλα (SP)

ΤΟWED

ΠολυεκτοξευτήρεςΠυραύλων  (MRL)

Όλμοι (Mortars)

Σύνολο (Total)

 

Μικρού Βεληνεκούς Βαλλιστικά Βλήματα (AGM-140, ATACMS)

1,080

    760

    146

 

 5.813

   7.799

1,103

    760

    146

 

 5.813

 7.822

 

 

 

 

 

  7.450

 

Το 2020 παρατηρείται αυξημένος ο αριθμός των πυροβόλων στην ελληνική πλευρά  σε σχέση  με το  2014 και μικρή μείωση στο τουρκικό δυναμικό. 

 

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

(Anti tank)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα (SP)

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

 

  557

  580

1.137

    528

  580

1.108

 

 

 888

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ

Αυτοκινούμενα (SP)

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

 

   365

   998

1.363

   365

  998

1.363

 

 

1.283

 

 

Μικρή αύξηση σε αντιαρματικά παρατηρείται στην ελληνική πλευρά το 2020 σχέση με το 2014, ενώ αμετάβλητοι παραμένουν οι αριθμοί στην τουρκική.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΝΕΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΕΩΣ

(RecoillessLaunchers)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα ( SP )

Φορητά (MANPATS)

Σύνολο (Total)

 

   581

3,346

3.927

   581

3,346

3.927

 

 

4.605

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Μ18    57 χιλ.

         75 χιλ.

Μ40Α1 106 χιλ.

Σύνολο (Total)

 

    923

    617

 2.329

3.869

    923

    617

 2.329 

3.869

 

 

 

3,867

 

Αμετάβλητα παραμένουν το 2020 τα δεδομένα στον τομέα των αντιαρματικών στα αντίστοιχα στρατόπεδα.

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Aircrafts)

 

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Μεταγωγικά (Transport)

 18

     18

      

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Μεταγωγικά (Transport)

 

Εκπαιδευτικά (Training)

 

Επιτήρησης Beech 350 KingAir

 49

 

45

 

5

    38

 

45

 

 

    

 

 

 

Η Ελλάδα το 2020 διαθέτει 18 μεταγωγικά όπως και το 2014 ενώ για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 9 τα μεταγωγικά στην Τουρκία.

 

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

(Helicopters)

2020

2014

2004

 

 

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Επιθετικά  (Attack)

Μεταφορικά (Transport)

Σύνολο (Total)

 

   28   140

168

29

128

157

 

  

 140

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ

Επιθετικά (Attack)

Πολλαπλών αποστολών (MRH)

Μεταφορικά (Transport)

Σύνολο (Total)

 

 77

28

225

330

     -

 

        -

 

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα 2020: Σύνολο ελικοπτέρων 168 σε σχέση με 157 το 2014. Η Τουρκία διαθέτει τα διπλάσια.

 

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(UnmannedAerialVehicles)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Sperwer

 

4+

     2+

 

 

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 

Falcon 600/CL-89,

Gnat, Light Harpy

Bayraktar TB2

 

100+

33+

  

100+

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Το 2020 η Ελλάδα διαθέτει 4+ UAV και η Τουρκία πέραν των 100 και 33 επιπλέον εγχώριας παραγωγής

 

 

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

(Air Defence)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Εδάφους – Αέρος (SAM)

Πυροβόλα . TOWED

Σύνολο (Total)

 

   155

   727

1.341

   614

   727

1.341

 

 

 

1.083

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Εδάφους – Αέρος (SAM)

Πυροβόλα : Αυτοκινούμενα (SP)

TOWED

Σύνολο (Total

Δύο συστοιχίες S- 400

  148

   262

1,402

1.812

  148 

   262

1,402

1.812

 

 

 

 

3.404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα ίδια επίπεδα παραμένουν τα αντιαεροπορικά συστήματα στην Ελλάδα το 2020. H Τουρκία απέκτησε δύο

συστοιχίες αντιαροπορικών S-400.

 

 

ΡΑΝΤΑΡ. ΞΗΡΑΣ    

(Radar. Land)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

 

AN/TRQ -36 /-37

 

       76

 

       76

 

 

12

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

AN/TRQ -36

 

 

 

 

 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Armoured Recovery Vehicles)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

 

273

   268

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

250

 

162

 

 

 

ΟXHMATA ME ΓΕΦΥΡΕΣΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ(Vehicles with Launched Bridge)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

12+

     12+

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

52

 

     52

 

 

 

ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ

(Mine Warfare)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Tamkar

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - Navy

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Naval Personnel)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Μόνιμο προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί (Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

 

14.200

2.100

16.300

 

16.700 

2.300

19.000

 

 

 

19.500

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Μόνιμο προσωπικό (Professionals)

Κληρωτοί ( Conscripts)

Σύνολο (Total)

 

 

13.000

32.000

45.000

 

14.100

34.500

48.600

 

 

 

52.750

 

Μειωμένο κατά 2.700 άτομα παρουσιάζεται το ελληνικό προσωπικό το 2020 και κατά 3.600 το τουρκικό σε σχέση με το 2014.

 

ΥΠΟΒΡΥΙΑ: TAKTIKA –

EΠΙΘΕΤΙΚΑ  (Submarines:                     Tactical – Attack)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδών  GERT-209/1200

Γλαύκος  GERT-209/1100

Παπανικολής GERT-214

Σύνολο (Total)

 

  4

  3

  4

11

 

  4

  3

  1     

 8

 

 

     

13

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Atilay GER T-209/1200

Preveze/Gur  GER T-209/1400

Σύνολο (Total)

 

  4

  8

12

6

  8

   14

 

    

 13

 

 

Το 2020 είναι 11 τα ελληνικά υποβρύχια από 8 το 2014 και μειωμένα στα 12 στην τουρκική πλευρά σε σχέση με 14 για τα αντίστοιχα χρόνια.

 

ΦΡΕΓΑΤΕΣ  

(Frigates)                                                 

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Έλλη – NLD Kortenaer

Ύδρα - GER MEKO 200

Σύνολο (Total)

 

 9

 4

13

9

 4    

  13

 

 

 14

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Barbaros  GER MEKO 200

Gabya – US Perry class

Muavenet – Knox class

Yavuz GER MEKO 200TN

Ada

Σύνολο (Total)

 

  4

  8

  -

  4

  3

19

  4

  8

  1

  4

  2     

  19

 

 

 

 

     

19

 

Παραμένουν στις 13 οι φρεγάτες στην Ελλάδα και στις 19 στην Τουρκία.

 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑΚΑΙΠΑΡΑΚΤΙΑΣΜΑΧΗΣ

( Patrol and Coastal Combatant ) 

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Κορβέτες ( Corvettes )

Περιπολικά με κατευθυνόμενα βλήματα κατά πλοίων (PCFG)

Περιπολικά ανοιχτής Θαλάσσης (PCO)

Άλλα περιπολικά σκάφη ( Other )

Σύνολο (Total)

 

  5

 

12

 

  8

  8

33

5

 

12

 

8

 8     

33

 

 

 

 

 

   

  40

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Κορβέτες ( Corvettes )

Περιπολικά με κατευθυνόμενα βλήματα κατά πλοίων ( PCFG )

Περιπολικά σκάφη διαφόρων τύπων( Other )

Σύνολο (Total)

 

  6

 

19

 

16

41

6

 

19

 

35   

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμένουν στα 33 τα περιπολικά και τα παράκτιας μάχης στην Ελλάδα όπως και το 2014, ενώ τα τουρκικά είναι μειωμένα στα 41 από 60 για τις αντίστοιχες περιόδους

 

 

ΣΚΑΦΗ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ

MINE WARFARE                      

2020

2014

2004

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Mine Hunters Ocean

 

4

 

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Mine Hunters

Mines sweeper

Σύνολο (Total)

 

11

4

15 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ (Amphibious)                      

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Αποβατ. πλοία (Landing ships )

Αποβατ.σκάφη (Landing crafts )

Σύνολο(Total)

 

  5

15

20

  5

14

19

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Αποβατ. πλοία ( Landing ships )

Αποβατ.σκάφη ( Landing crafts )

Σύνολο (Total)

 

  5

30

35

  5

49    

 54

 

 

Το 2020 η Ελλάδα διαθέτει 20 αποβατικά σε σχέσης με 19 το 2014. Η Τουρκία διαθέτει 35 ήτοι κατά 11 λιγότερα από ό,τι το 2014. Και στις δύο περιπτώσεις τα 5 είναι αποβατικά πλοία.

 

 

 

ΣΚΑΦΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΚΑΙΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ(Support and Logistics Crafts )

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Διαφόρων τύπων

(Different types)      

 

25

        49

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαφόρων τύπων

(Different types )

 

35

       

79

 

 

Παρατηρείται μείωση και στις δύο πλευρές στα σκάφη αυτά το 2020 σε σύγκριση με το 2014.

 

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -  ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(NavalAviation)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Κατά υποβρυχίων ( P-COrion)

5

       5

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Περιπολικά – αστυνόμευσης

( PatrolPolicing)

Μεταφορών ελαφρά (TransportLight)

Σύνολο (Total)

 

 

 6

 

7

13

   

4

 

    6 

 10

 

 

Αυξημένα κατά τρία είναι τα σκάφη στις  τουρκικές δυνάμεις το 2020 σε σχέση με το 2014

 

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ(Helicopters)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Κατάυποβρυχίων 

( Antisubmarine)

Πολλαπλήςχρήσης

 ( Multiple role)

Σύνολο (Total)

 

18

 

2

 

20

19

  

  2  

 

21

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατά υποβρυχίων

( Antisubmarine )

 

 

29

         29

 

 

Το 2020 η Ελλάδα διέθετε 20 ελικόπτερα αυτού του τύπου και η Τουρκία 29.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ

(Missile Launcher Systems)

2020

2014

2004

 ΕΛΛΑΔΑ

Αέρος – εδάφους

( AGM -114, AShM  Penguin)

 

 

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Αέρος – εδάφους

( AGM, AShM  Penguin)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

(Air Force Personnel)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Επαγγελματίες ( Professionals)

 Κληρωτοί  ( Conscripts )

Σύνολο (Total)

 

18.800

  2.200

21.000

22.050

4.550

26.600

 

 

23.000

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Επαγγελματίεςκαικληρωτοί

( Professionals and Conscripts )

 

50.000

 

60.000

 

65.000

 

Μειωμένο κατά 5.600 είναι  το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία το 2020 και κατά 10.000 στην τουρκική πλευρά σε σχέση με το 2014.

 

 

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ       (Combataircrafts)/

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ                              (Reconnaissance)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Μαχητικά ( Fighters),

Επιθετικά/ κατά επίγειων στόχων

(Fighters against land targets)

 

Αναγνωριστικά 

( Reconnaissance )

 

 

 

231

 

8

 

    

262

 

15

 

 

 

 

283

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Μαχητικά ( Fighters),

Επιθετικά  κατά επίγειων στόχων

( Fighter against land targets)

 

Αναγνωριστικά 

( Reconnaissance )

 

 

 

308

 

 38

 

 

 

352

 

38

 

 

 

  407

 

30

 

Μειωμένα στα 231 είναι τα μαχητικά αεροσκάφη στην ελληνική πλευρά το 2020 από 262 το 2014 και στα 308 από 352 για τα αντίστοιχα χρόνια στην τουρκική. Η αναλογία δυνάμεων παραμένει αμετάβλητη  στα 1,3 τουρκικά για κάθε ένα ελληνικό.

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

 (AirborneEarlyWarning)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

EMB-145 AMB-145AEW

4

       4

      

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

B-737 AEW

 

 

4

         

1

 

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

(Helicopters)

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Mέσουτύπου  (Medium type)

Εφαφρά   (Light )

Σύνολο  (Total)

11

20

31

11

20      

 31

 

 

  

  35

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Μέσου τύπου  ( Mediumtype)

Ελαφρά ( Light)

Σύνολο (Total)

20

15

35

20

  20     

40

 

 

  

  33

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗΙΠΤΑΜΕΝΟΥ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

( Air tankers – Air refueling )                   

2017

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

KC-135 Stratotanker

7

       7

 

 

 

ΒΛΗΜΑΤΑ 

(Missiles )

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Αέροςαέρος. Υπέρυθρα ( Air – to – Air)

Αέρος – εδάφους ( AGM-65A/B/G…)

Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)

Αντι- ραδιογόνα βλήματα ( Anti radio missiles)

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Αέροςαέρος. Υπέρυθρα (Air – to – Air)

Αέροςεδάφους  ( AGM-65A/B/G, Popey I)

Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)

Αντι –ραδιογόνα βλήματα ( Anti radio missiles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΜΒΕΣ

( Bombs )

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατικές  ( Conventional )

Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες

( Electoopticalguided )

Κατευθυνόμενες - λέιζερ(Laser – guided)

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

Συμβατικές ( Conventional )

Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες

( Electooptical guided )

Κατευθυνόμενεςλέιζερ (Laser – guided)

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ

(Air defence)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

(SAM)Βλήματα εδάφους - αέρος

Πάτριοτ ( Patriots)

12 S-300 PMU-1

9 Crotale NG/GR

Tor-M1

 

36

12

  9

  4

61

 

36

12

  9

  4

  61 

 

 

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

(SAM)Βλήματα εδάφους – αέρος

ΜΙΜ-23 ΗΑWK

MIM-NikeHercules

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

(Transport)

2020

2014

2004

 

 ΕΛΛΑΔΑ

Μέσουτύπου (C-160, Hercules, Spartan)

Ελαφρά ( Light)

Σύνολο (Total)

 

 

23

3

26

 

23

3

26

 

 

 

 

26

 

  

ΤΟΥΡΚΙΑ

Βαριά (heavy) A400M

Μέσουτύπου (C-27, Hercules, Spartan)

Ελαφρά Cessna, , CN-235M,

Επιβατικό ( Transport)

Σύνολο (Total)

 

7

 

31

49

1

88

5

50

1

 

 

86

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

(Training craft )

2020

2014

2004

 ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

140

 

    140

      124

 

  ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

168

     

172

    

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS