ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2021

Τα αριθμητικά δεδομένα σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό και οπλικά συστήματα μεταξύ Εθνικής Φρουράς και τουρκικών κατοχικών δυνάμεων το 2021 παρουσιάζονται αναλλοίωτα σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο. Κι ενώ ο συσχετισμός  στρατιωτικής ισχύος στο νησί παραμένει δυσμενής για τη Κυπριακή Δημοκρατία, οι ενδείξεις δείχνουν ότι τείνει να διευρυνθεί. 

 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2021

  

 

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

               

                          

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Το 2021 τα αριθμητικά δεδομένα και οι αναλογίες σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό και οπλικά συστήματα μεταξύ Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) και τουρκικών κατοχικών δυνάμεων παρουσιάζονται  αναλλοίωτες,  συγκρινόμενες με τον προηγούμενο χρόνο. Κι ενώ ο συσχετισμός  στρατιωτικής ισχύος στο νησί παραμένει δυσμενής για τη Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ.), οι ενδείξεις είναι ότι τείνει να διευρυνθεί. 

Επισημαίνονται ιδιαίτερα ορισμένες ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις και εξελίξεις που δρουν αρνητικά στον τομέα της άμυνας του νησιού. Πρόκειται για κενά και επιπλέον προβλήματα που σχετίζονται με τη μείωση της θητείας στην Ε.Φ., το πεπαλαιωμένο υλικό και τον εξοπλισμό της Δύναμης, τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους  και τα επίπεδα τεχνολογίας. Αυτά είναι στοιχεία που αν δεν αντιμετωπιστούν και αναστραφούν στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης  συνεκτικής αμυντικής πολιτικής ενίσχυσης του τομέα, θα διαβρώσουν περαιτέρω τη διαφορά ισχύος μεταξύ κατοχικών δυνάμεων και Ε.Φ. σε βάρος της Κ.Δ. 

Την ίδια ώρα η επίσημη εξαγγελία και απροκάλυπτη δημιουργία τουρκικής βάσης επιθετικών Drones στα κατεχόμενα, δίνει νέα διάσταση και εύρος στην από αέρος απειλή κατά της Κύπρου και της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου. Σε πολιτικό επίπεδο η παράνομη αυτή τουρκική ενέργεια επισφραγίζει τη μονιμότητα των επεκτατικών προθέσεων της Άγκυρας στο Κυπριακό, καθώς και τη χρησιμοποίηση των κατεχομένων ως εφαλτήριο προβολής στρατιωτικής ισχύος και άσκησης γεωπολιτικής επιρροής σε βάρος συμφερόντων χωρών της περιοχής.   

Τα ανωτέρω είναι συνοπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη συγκέντρωση και ανάλυση στρατιωτικών δεδομένων και πληροφοριών των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο τα οποία αποτελούν μέρος της Ετήσιας Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το  2021. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται και παρουσιάζονται πιο κάτω από τον Επικεφαλής του Κέντρου Δρ Άριστο Αριστοτέλους.

 

Έμψυχο δυναμικό

Το έμψυχο δυναμικό της Ε.Φ. αριθμεί γύρω στις 9.500 όπως περίπου και το 2020. Είναι μικρότερο από παλαιότερα χρόνια, ένεκα χαμηλού ποσοστού γεννητικότητας και δραστικής μείωσης της θητείας. Σημειώνεται ότι για χρονικό διάστημα τουλάχιστο 4 ή και 6 μηνών στη διάρκεια της 14μηνης θητείας των κληρωτών, μέχρι να εκπαιδευτούν και κριθούν ως μάχιμοι, το καθεαυτό μάχιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι μόνο οι 3.000 των συμβασιούχων οπλιτών. 

Στα κατεχόμενα εδάφη το τουρκικό στρατιωτικό δυναμικό αριθμεί γύρω στις 34.000 και είναι επίσης μειωμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ένεκα μείωσης της θητείας, φυγοστρατίας και εκχώρησης δυναμικού σε αποστολές εντός και εκτός Τουρκίας. Είναι ωστόσο πέραν του δέοντος αρκετό για τις επιχειρησιακές ανάγκες εντός Κύπρου και για την άσκηση ελέγχου επί των Τουρκοκυπρίων. 

·         Με βάση τα πιο πάνω οι αναλογίες δυνάμεων σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό έχουν ως εξής: Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3,5 στρατιώτες των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο. 

Όσον αφορά το σύνολο του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού στα αντίστοιχα στρατόπεδα, στην πλευρά της Κ.Δ. αυτό ανέρχεται γύρω στις 58.500 (9.500 Ε.Φ., 48.000 έφεδροι και  950 η ΕΛΔΥΚ). Στα κατεχόμενα είναι περίπου 63.000 (34.000 οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις,  3.000 Τουρκοκύπριοι ένοπλοι και 26.000 έφεδροι).

 

·      Όσον αφορά λοιπόν τις συνολικές στρατιωτικές δυνάμεις, για κάθε ένα στρατιώτη στην πλευρά της Κ.Δ. αναλογούν 1,07 στρατιώτες στα κατεχόμενα.

 

Οπλισμός

 

Άρματα Μάχης: Η Ε.Φ. διαθέτει 134 άρματα μάχης, ενώ το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό είναι 342, δηλαδή για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ. αναλογούν 2,5 τουρκικά. 

Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία διαμορφώνεται ως εξής: για κάθε άρμα της Ε.Φ./ΕΛΔΥΚ αναλογούν 1,7 τουρκικά. 

 

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)/ Μάχης: Η Ε.Φ. παρουσιάζεται να έχει συνολικά 365 ΤΟΜΠ. Τα 70 είναι Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 639 εκ των οποίων τα 147 είναι ΤΟΜΑ. 

 

 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Ε.Φ. αναλογούν 1,6 τουρκικά.
 • Για κάθε ΤΟΜΑ της Ε.Φ. αναλογούν 2,1 τουρκικά.

 Άλλος Οπλισμός Δυνάμεων Ξηράς: Στο σύνολο του το υλικό της Ε.Φ. παραμένει αριθμητικά αμετάβλητο και κατ’ ένα μεγάλο μέρος πεπαλαιωμένο, με αυξημένες τις ανάγκες συντήρησης και αντικατάστασης του, γεγονός που αντιμετωπίζει δυσκολίες ένεκα οικονομικών περιορισμών αλλά και αμερικανικών «απαγορεύσεων» που επηρεάζουν αγορές από παραδοσιακούς προμηθευτές. Από την άλλη στις κατοχικές δυνάμεις ξηράς δεν παρατηρείται οποιαδήποτε αξιόλογη αλλαγή όσον αφορά τους εξοπλισμούς, οι οποίοι διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα ικανοτήτων και δύναμης πυρός.

Αεροπορία – Ναυτικό:

Η Τουρκία,  με την Αεροπορία και το Ναυτικό της  και την εγγύτητα στο νησί (75 χιλ.), έχει σχεδόν πλήρη υπεροχή στον αέρα και στη θάλασσα,  δεδομένης και της απουσίας αντίστοιχων κυπριακών ναυτικών και αεροπορικών μέσων. Οι αντιαεροπορικές δυνατότητες της Κ.Δ., αν και αξιοσημείωτες ένεκα TorM-1 και Buk Μ1-2 και ενισχυμένες με Mistral, έχουν μεγάλα περιθώρια να καλύψουν για αύξηση της αποτελεσματικότητας τους στην αντιμετώπιση της απειλής από την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας.

Στο Ναυτικό, η Κύπρος διαθέτει μικρό αριθμό σκαφών, κυρίως για περιπολίες και επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Όμως εκτός από κάποια ενίσχυση των συστημάτων Exoset τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει ανάλογη στρατιωτική ικανότητα αποτελεσματικής αποτροπής των παράνομων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται υπό την προστασία του Τουρκικού Στόλου στην κυπριακή ΑΟΖ.

 

Τα τουρκικά UAV

Η επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας και τα εγκαίνια λειτουργίας τουρκικής βάσης στα κατεχόμενα για επιθετικά τουρκικά μη επανδρωμένα ιπτάμενα αεροσκάφη (UAV), «BayraktarTB2», εφοδιασμένα με βλήματα αέρος εδάφους, δίνουν νέα διάσταση στην απειλή κατά οποιουδήποτε στόχου στην Κ.Δ. Ταυτόχρονα η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθότι είναι αποκαλυπτική των προθέσεων και σχεδιασμών της Τουρκίας για αυξημένη προβολή ισχύος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και στήριξης της επεκτατικής της πολιτικής σε βάρος της Κύπρου και χωρών της περιοχής. 

Η τυχόν υλοποίηση του σχεδιασμού για τη δημιουργία βάση του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού ανατολικά της Αμμοχώστου, το τεχνικό μέρος του οποίου βρίσκεται υπό μελέτη, δεν θα ενισχύσει απλώς κατακόρυφα το στρατιωτικό ρόλο, την αστυνόμευση και επιρροή της Άγκυρας στην περιοχή. Θα πλήξει ανεπανόρθωτα και τις ήδη πενιχρές προοπτικές λύσης στο Κυπριακό, εδραιώνοντας ντε-φάκτο τη μονιμότητα της ισχυρής τουρκικής παρουσίας και κατοχής στο νησί. 

 

 

 

Άμυνα – Οικονομία: Ο προϋπολογισμό της Κ.Δ. για την άμυνα το 2020 ήταν €367.4 εκ. ( κατά 10,86% μικρότερος του 2019) εκ των οποίων €8.3 εκ. αφορούσαν τη Διοίκηση, €151.6 εκ. το Μισθολόγιο, €163.8 εκ. ανάγκες της Ε.Φ και €43.5 εκ. την Αμυντική θωράκιση (ήτοι αγορά εξοπλισμού €13.3 εκ., συντηρήσεις €17.2 εκ., αστυνομεύσεις €4.1 εκ., αγορά μηχανημάτων €4.6 εκ., ανέγερση και  βελτίωση κτιρίων €3.5 εκ., αμοιβή συμβούλων και άλλα). 

Ο μέσος όρος υλοποίησης του προϋπολογισμού για την άμυνα κατά την τελευταία δεκαετία ήταν γύρω στο 90% και του Ταμείου Αμυντικής θωράκισης 80%.

 

Βρετανικές δυνάμεις: Η βασικήδύναμη  των Βρετανών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο ανέρχεται στις 2260. Σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στην περιοχή στις βάσεις σταθμεύει σμήνος 8 μαχητικών αεροσκαφών τύπου TornadoGR4 και 6 TyphoonFGR4, για δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα πλαίσια της “ΟperationShader”.

 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Κάπως αυξημένη σε στρατιωτικό προσωπικό παρουσιάζεται το 2021 η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέρχεται στα 833 άτομα σε σχέση με 815 το 2020.

 

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικό

 

 

 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί κατά το 2021 είχαν ως αναφέρεται κατωτέρω.

 

 

 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2021

 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

 

Description: Image result for national guard cyprus

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σύνολο στρατιωτών

10.000

 

 

 

 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό/ Εφεδρείες 

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) ανέρχεται γύρω στις 9.500 -10.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, εθελοντών και εθελοντριών ( επαγγελματιών) και  των υπηρετούντων τη θητεία τους κληρωτών. 

Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται γύρω στις 48.000 περίπου.

Το δυναμικό της Ε.Φ. είναι ιδιαίτερα μειωμένο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια ένεκα χαμηλού ρυθμού γεννητικότητας αλλά και δραστικής μείωσης της θητείας χωρίς τη λήψη ουσιαστικών μέτρων πλήρωσης του κενού, παρόλο που έχουν προσληφθεί γύρω στους 3.000 εθελοντές (συμβασιούχοι οπλίτες). 

 

 

Διοίκηση – Δομή

 

Έδρα της Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς είναι η Λευκωσία.

Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία).

 

Το κύριο όγκο της δύναμης αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού (Ξηράς), που συγκροτούνται από ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Διοίκηση

Καταδρομές /Ειδικές

Δυνάμεις

 

1 Σύνταγμα +

 

1 Τάγμα

 

Ελιγμών

 

 

Μηχανοποιημένες

   Βαρέα Μέσα

   Ελαφρά Μέσα

1Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

 

 (2Τεθωρακισμένα Τάγματα,

   1 Τεθωρακισμένο

  Τάγμα Πεζικού)

 

4 Ταξιαρχίες

1 Ταξιαρχία,

1 Σύνταγμα

Υποστήριξης

   Διοίκηση

   Πυροβολικό

   Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

 

8 Τάγματα

1 Ταξιαρχία

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

 

 

Description: Related imageΆρματα Μάχης 

Σύνολο

134

T-80U

82

ΑΜΧ-30Β-2

52

 

 

Description: Image result for Εθνικη Φρουρά ΕΕ-9 CascavelΤεθωρακισμένα

Οχήματα  Αναγνωριστικά

Σύνολο

  84

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

  69

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

 

 

Description: https://i2.wp.com/www.defence-point.gr/news/wp-content/uploads/2011/06/BMP-3.jpgΤεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης 

 Σύνολο

70

BOVM16 Milos

 σερβικής κατασκευής

 8

BMP-3

ρωσικής κατασκευής

43

 

 

Description: C:\Users\user\Pictures\ΚΥΠΡΟΣ\ARV.jpgΟχήματα Συντήρησης/  Μηχανικού

Σύνολο

  3

ΑΜΧ-30D

2

BREM-1

1

 

 

Description: Image result for εΘΝΙΚΉ φΡΟΥΡΆ λεωνιδας τομπΤεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)

   

Σύνολο

 

 295

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

 168

VAB

γαλλικής κατασκευής

 127

 

Description: Image result for Zuzana 155 χιλ.Πυροβολικό 

 

 

M-1944 100 χιλ.

20

Μ-56 105 χιλ.

72

ΤRF1 155 χιλ.

12

MkF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

 

 

12

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

Nora B-52 155χιλ

Αυτοκινούμενα*

24

 

*Παραγγέλθηκαν από Σερβία και ολοκληρώθηκε παράδοση των

 

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες

Βλημάτων

FRYM-63

Plamen 128χιλ

 

18

BM-21 122 χιλ

  4

 Όλμοι

 

Σύνολο

302 +

E-44 81χιλ.

 170

M–30/M-2 107χιλ.

 20

RT61 120 χιλ.

112

 

Description: Image result for Milan on JararacaΑντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

Σύνολο

115

Μilan ( 15 επί των Τζιαραράκα)

  45

HOT Μαναπατς

(18  επί των VAB)

 

  70

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

Μ-72 LAW 66 χιλ.

 -

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

Apilas112 χιλ.

1000

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

Σύνολο

153

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

Μ-40Α1 106 χιλ

144

M-40 144 106 χιλ

 -

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Buk-M1-2_9A310M1-2.jpg/800px-Buk-M1-2_9A310M1-2.jpgΑντιαεροπορικά       

 Μ-55 20χιλ

36

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

Mistral

εδάφους - αέρος

30+

Aspide

εδάφους - αέρος

12

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

6

9k 37M1 Buk M1-2

4

3.7-In 94 χιλ.

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Gifted Omani vessel christened at Larnaca ceremonyΠλωτά Μέσα

 

 

 

Παράκτια περιπολικά

4

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

 2+

Μηχανοκίνητα σκάφη

2

Περιπολικά ανοικτής θάλασσας (Alasia)

Πλοίογενικής υποστήριξης(Saar4.5)

 

1

Μοίρα παράκτιας άμυνας,

με  3 ΜΜ-Exocet, ενισχυμένη με πρόσφατες αγορές

Description: C:\Users\user\Pictures\ΚΥΠΡΟΣ\download.jpgΑεροσκάφη

 

 

 

ΒΝ-2Β  Islander

1

PC – 9  εκπαιδευτικό

1

 

  

 

 

Description: Related image Ελικόπτερα

 

 

Μi – 35P

 11

SA-342Gazelle(μεHOT)

  4

MD – 500

 

AW 139 (SAR)

  3

Bell206L3

LongRangers

  2

 

 

 

 

 

 

 

  

Description: https://www.uasvision.com/wp-content/uploads/2015/11/Aerostar.jpgΜη επανδρωμένα

Αεροσκάφη 

Επιτήρησης

Aerostar tactical UAS

Επιτήρησης

4

 

 

 

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

 

  

Αριθμητική δύναμη ΕΛΔΥΚ 950, βάση της Συνθήκης Εγγυήσεως από το 1960. 

 

Οπλοστάσιο

 Το οπλοστάσιο της ΕΛΔΥΚ περιλαμβάνει: 

 

 

Άρματα Μάχης

 61 M-48 A5 MOLF

  

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

80 Λεωνίδα

 

 

Πυροβολικό 

 

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

 

6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

 

6 M-107 175 χιλ.

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

 

 

 

Στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αριθμός Στρατιωτών

 

 

34.000

Η αριθμητική δύναμη τω τουρκικών στρατευμάτων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου παραμένει γύρω στις 34.000, ενώ κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί διάφορες αυξομειώσεις ένεκα μείωσης της θητείας, φυγοστρατίας και αναγκών σε άλλα ανοικτά μέτωπα της Τουρκίας.

 

Διοίκηση / Οργάνωση

Text Box: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού 2
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1
Τάγματα Καταδρομών 2

Οι κατοχικές τουρκικές δυνάμεις  προέρχονται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζιντζάν στην Τουρκία. Είναι βασικά ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η (συν η ΤΟΥΡΔΥΚ).

Περιλαμβάνουν δύο μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και τάγματα ειδικών δυνάμεων και καταδρομών

 

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

 

Description: Related imageΆρματα Μάχης

 

 

Σύνολο

342

Μ-48Α5 Τ2

300

Leopard 2A4

  42

 

 

Τεθωρακι-σμένα

Οχήματα Μεταφοράς

Description: Image result for turkish armoured personnel carrier AAPCΠροσωπικού & Μάχης

Σύνολο

492

ΑΑPC

106

Μ-113

386

 

ACV AIFV (Μάχης)

 

147

Πυροβολικό

 

Συνολικά

258

Μ 101Α1 105χιλ.

  36

Μ-114Α2 155χιλ.

  36

Μ-115  203χιλ.

  12

Μ-44Τ 155χιλ.

  30

M-52T1 155χιλ.

144

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

Τ-115 122χιλ

    9

. Όλμοι

 

Σύνολο

376

81χιλ.

171

Μ-30 107χιλ.

  70

ΗΥ–12 120χιλ.

135

. Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

Σύνολο

126

Μilan

  66

TOW

  60

Description: Related imageΕκτοξευτές  Πυραύλων

 

 

M-72  LAW 66χιλ

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

 

Μ-67 90χιλ.

 

Μ-40Α1 106χιλ

219

 

 

Αντιαεροπορικά

 

Rh 202 20 χιλ.

44

GDF- 003 35χιλ

28

Μ-1 40χιλ.

78

GAI-D01

 

 

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

FIM-92

50 +

Ραντάρ

 

AN/TRQ-36

-

 

Πλοία

 

 

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

 

 

Αεροσκάφη

 

Description: Image result for Τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα 

Cessna185 ( U-17)

3

F-16C/D, F-4E

Περιοδική στάθμευση 

 -

Ελικόπτερα

 

 

Description: Image result for Bell 205 UH-1H Iroquois turkey

Bell 205

(UH-1HIroquois)

1

 

S-70A

Περιοδική στάθμευση

-

AS-532ULCougar

Περιοδική στάθμευση

2

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων 

 

  

 

 

Description: The Bayraktar TB2 drone is pictured Dec. 16, 2019, at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus.Επιθετικά Μη

Επανδρωμένα

Ιπτάμενα

                    Αεροσκάφη

 BayraktarTB2

 Με βλήματα UMTAS

 

 6+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 ΑνθρώπινοΔυναμικό 

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.000. ( 15 μήνες θητεία).

 

Εφεδρείες

Η εφεδρεία των Τουρκοκυπρίων αριθμεί γύρω στις 15.000

Οι έφεδροι υπηρετούν έως το 50έτος της ηλικίας τους 

 

7 τάγματα πεζικού

 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από:

 5 τάγματα πεζικού

 

 

Οπλισμός (ελαφρύς):

 

73 Όλμους 120 χιλ.

 

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

 

Πλωτά Μέσα

 

2 περιπολικά,

 

2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  

 

 

 

 

 

 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Description: MinistryofDefence.svg 

 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:  2260 

278: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

 

Στρατός

 

2 Τάγματα Πεζικού

 

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 

Αεροπορία

 

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 

 με 4 ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

 

Ναυτικό

 

 

 

«OperationShader»

Description: Image result for Tornado GR4 at Akrotiri cyprus

Υπό τον επιχειρησιακό κωδικό OperationShader σταθμεύουν στη βάση Ακρωτηρίου για επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους της Συρίας και του Ιράκ:

Προσωπικό: 500

1 Σμήνος μαχητικών με : 8 TornadoGR4

6 Typhoon FGR4

2 Sentine R1

1 E-3D Sentry

1 A330 MR TT Voyager KC3

2 C-130J Hercules

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 

Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/v/t1.0-1/c0.0.160.160/p160x160/11182253_814470748636311_471096116691802801_n.jpg?oh=53958acba08e29e034a93860a89639b5&oe=5611930B&__gda__=1444794798_2198d168a3a62d31a945e31181a9a2b8 

 

Αργεντινή:                    282

 

Αυστρία:                          3

 

Αυστραλία                       3

 

Βραζιλία :                        3  

 

Γκάνα                              1

 

Ηνωμένο Βασίλειο:        256

 

Ινδία                                1

 

Καναδάς:                          1

 

Ουγγαρία:                       14

         

Πακιστάν                          3

 

Παραγουάη:                    12

 

Ρωσία                               1

 

Σερβία:                             3

 

Σλοβακία:                      241

 

Χιλή:                               12

                                      833    Αυξημένη κατά 18 σε σχέση με το 2020.

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

 

 

 

 

 

Αύγουστος 2021


VIDEO: ΣΧΟΛΙΟ / COMMENTARY

Συσχετισμός Δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας 2020. Διάλογος ή Πόλεμος;

24.07.2020

 

Πηγή: http://www.omegatv.com.cy


Επέτειος Ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας

01.10.2018

 

Πηγή: http://cybc.com.cy


Τουρκικά στρατεύματα, ασφάλεια και εγγυήσεις.

29.01.2017

 

Πηγή: http://www.cybc-media.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / IMPORTANT

 • Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  06 Σεπτεμβρίου 2016
  H επίλυσης του προβλήματος της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό προσομοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Το αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων και την ικανότητα των μερών να στηρίξουν τις θέσεις τους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προσμετρώντας το κόστος και το όφελος των προτεινόμενων επιλογών.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  25 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους αναμέτρησης. Ωστόσο οι δραστικές περικοπές στην άμυνα διαβρώνουν την ελληνική θέση όπως υποδηλοί τελευταία μελέτη του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για τις δύο χώρες.
  περισσότερα / more
 • ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014
  24 Ιουλίου 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END) Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, στην Ετήσια Έκθεση του για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο 2014, προβαίνει σε ανασκόπηση των εξελίξεων στα αντίπαλα στρατόπεδα από το 1974 έως σήμερα και παραθέτει τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του.
  περισσότερα / more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ANNOUNCEMENTS